Автор: Игор Марковски

Този въпрос беше изпръскан върху стената на училището в градчето, откъдето минавах пъ­тьом. С жълта боя. Няколко дни преди да се открие учебната го­дина, училището все още нямаше прозорци, бяха изпочупени и мръс­ни…

***

На 13 февруари 1633 година италианският физик, астроном, астролог и философ Галиело Гали­лей пристига в Рим, за да се изпра­ви пред съда на Инквизицията по обвинение в ерес. Първият въпрос към него е – Ти защо си тук?

Впрочем – в основата на това питане е книгата „Диалог за двете главни световни системи“, в коя­то се поставя един въпрос – дали Земята се върти около Слънцето или обратното. Като свидетели в книгата са посочени Коперник и Аристотел.

***

Джироламо Савонарола е онзи свещеник, който измисля, налага и проповядва чрез своята Клада на суетата моралния упадък на обществото по времето на Ренесанса. Тъкмо в тази клада Ботичели сам изгаря някои от своите картини. Ме­дичите са изгонени от Флоренция, а в огъня завинига изчезват книги, художествени про­изведения, красиви дрехи, музикални инстру­менти, скулптури, дори огледала. Мнозина бъркат (и то често) като обявяват Кладата на суетата и аутодафето като едно и също нещо…

Савонарола е изгорен на същата тази клада, измислена от него.

***

Вероятно името Алфред Саутуик не ви говори нищо. И по-добре. Той е американец, от град Бъфало, по професия зъболекар. През 1881 изобретил електрическия стол. Според някои записки от онова време това било ху­манен начин за екзекуция на престъпници.

Анди Уорхол намерил начин да направи и от това пари. Дори T-shirt-ките с този стол се харчат добре в онлайн търговията на произведения на изкуството.

А пък Пол Фрайър направи прочутата си и скандална „Пиета“ като „накара“ Христос да седне на стола.

***

Училището със счупените прозорци има име. „Свети Иван Рилски“.

Иван Рилски е считан за най-великия бъл­гарски светец и отшелник. Знаете, че цар Пе­тър I изминава разстоянието от Велики Пре­слав до Рила (около 450–500 км), за да се срещне с него. Монахът не успява да стори това пора­ди смирение. И още – приема плодовете, но не и златото, което му се дава…

Иван Рилски е роден в село Скрино, Кюстен­дилска област. Почитат го на 19 октомври със специален събор.

Три дни по-късно и на връщане към дома спрях пред същото училище. Прозорците бяха сменени. На стената все още пишеше – Ти защо си тук?

***

Прочутият османски пътешественик Евлия Челеби написал в своите пътеписи, че нито в турските, нито в персийските земи има подоб­но теке като текето „Ак Язълъ баба“ – най-про­чутата мюсюлманска и християнска светиня, която се намира в село Оброчище. Това лято не­знаен прах от друмища забравени ме доведе до него. Бях изненадан от легендите, които се раз­казваха от местните хора, от изключителното посрещане на специалиста, който отговаряше за мястото, както и липсата на хора. Пъхнах ръката си в специално оставената дупка и си намислих желания – толкова, колкото пръсти имаше вътре… А отвън – под широката сянка на многовековното дърво – намерих завързани кър­пички, конци и желания хиляди изпълнени отжу­жаваха като пчели…

***

На надгробната плоча на Андре-Мари Ам­пер пише: „Той беше толкова добър и толкова скромен, колкото и велик.“ Силата на тока като мерна единица е кръстена на негово име.

Колко ампера има в електрическия стол?

***

В Тоскана (Италия), където къщи имат и други звезди, е заснет този клип на Ед Шириън.

Това е име­нието на Андреа Бочели. Всъщ­ност това е един документа­лен филм за въздействието на музиката върху хората, за разликата между благородие­то и ехидността, за границите, които вече не съществуват, но ги има и – не на последно мяс­то – за стената между нас и другите по света…

Детайлите тук са повече от попадение, а случайните погледи на режисьора са искрите, които проблясват в очите ни – неподправено­то учудване на Eд и великодушието на Aндреа.

Този клип, ако изобщо някога го „завъртят“ по някоя от нашите мижави телевизийки, ще му сложат етикет върху надписа ABF, който се вижда на T-shirt на Бочели. Това е логото на неговата фондация. Разбира се, българската журналя никога няма да се сети да провери как­ва е тази фондация, с какво се занимава, какъв уставен капитал има, колко са нейните членове и т.н., и т.н. Вместо това може да се занимават с парите на Eд и Бочели – кой колко печели, пла­тил ли си е данъците на НАП, колко гаджета има и други блудкави подробности, изсмукани от пръстите. Но защо и трябва да очакваме повече от хора, които имат две книги за подражание – Готварската на мама и Спестовната на тате…

Ах, да, клипът има над 200.000.000 гледания в Тубата. Истински, а не „добавени“…

И да не забравя, че това е „кавър“, в смисъл Ед кани Бочели да изпеят заедно песента, коя­то преди това е абсолютен шампион в Тубата с нейните 2 милиарда (!!!) гледания…

***

Впрочем – Ти защо си тук?