Прочетете в брой 21

Цензурата в изкуството винаги е съществувала, но в различни периоди ни занимава в различна степен. За доста дълго време, след промените през 1989 година, тя като че ли беше задрямала, защото и изкуството беше в процес на пъл­но преобразяване и нямаше влияние в обществото. Колкото по-видимо и силно става то, толкова и тревогите от него­вото въздействие се възбуждат и цензурата се задейства. Напоследък с нарастващия национализъм и влияние на църк­вата, с тенденциите към еднолично политическо управле­ние „регулирането“ на свободното изразяване се забелязва все по-често.

Започваме от законодателството – какво ни разреша­ва и забранява можете да прочетете в материала на Ивана Мурджева на стр. 10 Българският глас в Националната коа­лиция срещу цензурата в САЩ – Светлана Минчева, споделя част от огромния си опит на стр. 22 И накрая – за някои кон­кретни примери през последните години пише Стефка Цане­ва на стр. 30

Мария Василева,

редактор Визуални изкуства

Цензурата

Автор: Ивана Мурджева В РАМКИТЕ НА ПРАВОТО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ. ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ЗАКОНА V/S ГЪВКАВОСТТА НА ЦЕНЗУРАТА Цензура, цензурирам, цензурирай се, не­цензурен. Това може би са думите, поставени [...]