Визуални изкуства2018-11-08T09:26:29+00:00

В този брой доближаваме различни светове. На стр. 10 Лъчезар Бояджиев рецензира две наскоро публикува­ни американски книги за източно-европейско изкуство. Докъде достига погледът? Навлиза ли в дълбочина или само се плъзга по повърхността? В интервюта със Сашо Стоицов и Пламен Моневски се опитваме да разберем къде се намира българската провинция по отношение на съвременното изкуство и възможни ли са промени – на стр. 23 Това е и нашият „Въпрос с повишена трудност“: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ СЪБУДИ ПРОВИНЦИЯТА? (Или как да преборим унинието и консерватизма.) Изкуството като катализатор на обществените процеси – в разго­вора на Даниела Костова, Рейчъл Пичей и Пол Мосиг на стр. 14 И нашият поглед към кратката история на съвре­менното изкуство, която дава основания за бъдещето – дигиталните изкуства в България в статията на Га­лина Димитрова-Димова на стр. 32

Мария Василева,

редактор Визуални изкуства

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ СЪБУДИ ПРОВИНЦИЯТА?

Или как да преборим унинието и консерватизма. Разговор на Мария Василева с художника Сашо Стоицов Борис Данаилов открива изложбата 11. 11. 88, 1988 Градска галерия Благоевград Мария Василева: [...]

error: Content is protected !!