Визуални изкуства2019-01-08T09:18:15+00:00

Големите музеи традиционно са консервативни институции със строги правила, задължения и задачи. Те се управляват трудно, но за да оцелеят в днешния ден на приповдигнат вкус към забавлението, им тряб­ват замах и дори малко екстравагантност. Как и кой става директор на най-известния музей за изкуство в света Метрополитън – на стр. 58. Новата дирек­торка на Националната галерия в София Яра Бубнова разказва за своите планове и амбициите си да проме­ни институцията – на стр. 62. Продължаваме да пред­ставяме частните галерии в България. В този брой вниманието е върху Contemporary Space, Варна – на стр. 70 и One Monev Gallery, София – на стр. 76. Фото­графските срещи в Арл са темата на материала на Надежда Павлова и Никола Михов – на стр. 80 .

Мария Василева,

редактор Визуални изкуства

МЕЧТИ, АМБИЦИИ И РЕАЛНОСТ

Автор: Диана Попова РАЗГОВОР С ЯРА БУБНОВА ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ Национална галерия – Квадрат 500 Д.П.: Да започнем с най-хубавото, което може би ни [...]

Les Rencontres d‘Arles

Автори: Надежда Павлова | Никола Михов КИБОРГИ, СПИРИТУАЛИСТИ, КУЧЕТА ЧОВЕЦИ, СЕДМИНА МЕСИИ И ПЪТУВАНЕ ДО МАРС В 49-ОТО ИЗДАНИЕ НА ФОТОГРАФСКИТЕ СРЕЩИ В АРЛ Тамино с вълшебната флейта, [...]

error: Content is protected !!