Автор: Карел Хвиждяла

СЕДМИЦАТА НА ХАВЕЛ В ЛИБЕРЕЦ

Вацлав Хавел/Václav Havel (1936–2011) е започ­нал в театъра като сценичен работник в ABC, след което става драматург, асистентрежисьор и автор в театър „На забрадли“ (1961–1968). Поради политиче­ската му активност като член на Клуба на ангажира­ните безпартийни и председател на Клуба на неза­висимите писатели, а също и като основател и пръв говорител на „Харта’77“, той е лишаван от свобода три пъти и официалната му творческа дейност е била забранена. Носител е на множество национални и международни политически и литературни награди.

Автор на около 20 пиеси и на книгите „Прото­коли“, „Опит да живееш в истина“, „Писма до Олга“, „Задочен разпит“ и др.

Вацлав Хавел е бил президент на Чехословакия (1989–1992) и на Чехия (1993–2003).

21 август 1968 година заварва Вацлав Хавел със съпругата му и Ян Тршиска у приятели в Либерец, къ­дето остава през цялата последвала драматична сед­мица. Ето част от разказа на Хавел пред журналиста Карел Хвиждяла в „Задочен разпит“:

ВАЦЛАВ ХАВЕЛ: (…) приятелите ни незабавно ни включиха в либерецката съпротивителна дейност, ако мога така да я нарека. Работехме в местното ра­дио, аз пишех всекидневно коментари, Ян ги четеше по микрофона, имахме предавания и в телевизионно­то студио, набързо съоръжено в Йещед, бяхме вклю­чени в постоянния щаб на председателя на градския народен съвет, помагахме за координирането на раз­лични акции, аз пишех речите на председателя, дори написах обширно обръщение от името на ОК на ЧКП, ОНС, ОС на НФ, ГНС и т.н. към населението, което после се излъчи по градските радиоточки и бе разле­пено навсякъде (…)

Liberec, 21. Srpen 1968, Foto: Archiv

Вацлав Хавел, март 1968

Вацлав Хавел