Автор: Гергана Дончева

КИНОФЕСТИВАЛЪТ В СОЛУН И НЕГОВИЯ КОНТЕКСТ

Солунският международен кинофестивал (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) е основан през 1960 г. и е вторият по рода си регионален форум след този в гр. Пула. Първият е възникнал през 1954 г.1 в границите на Социалистическа федера­тивна република Югославия (СФРЮ), което не е изненада предвид легендарния синефилски уклон на Йосип Броз Тито. Историята на балканското кино обаче по своеобразен начин е свързана с гръц­ката инициатива, която преминава през различни премеждия, за да се утвърди през втората полови­на на 90-те години на ХХ в. и в началото на ХХІ век като най-значимото филмово събитие на Полуос­трова. Днес Сараевският кинофестивал до голяма степен успешно оспорва лидерското място на Со­лун, но, независимо от този факт, гръцкият форум заслужава специално внимание, тъй като има из­ключителни заслуги киното, създадено на Балкани­те, да стане видимо и разпознаваемо по цял свят. А също така предлага характерен фестивален модел, който бързо се усвоява и разпространява в региона. Към днешна дата повечето от големите балкански кинофестивали функционират в тясно сътрудни­чество и са изградили своеобразна „мрежа“, която се оказва от ключово значение за подпомагането на местното производство на филми.