Сцена2019-01-08T09:28:45+00:00

стр. 90 „В „Куцулан или Вълча Богородица“ све­тът е оставен да изтече през мен, а аз свидетелствам феномените му, за да съм помнен“ – споделя Валерий Пърликов за работата си над текста на Константин Илиев в ДКТ – Шумен.

стр. 97 „Движението като тема с различни ин­терпретации“ – разговор на Елена Ангелова с Гергана Димитрова и Здрава Каменова за „Moвимeнтo/Bapиa­ции“.

стр. 101 „Доверявайки се изцяло на словото на ав­тора, режисьорът изгражда характера на представлението, съсредоточавайки се върху масата въздух в коженото платно или по друг начин казано – самия балон“ – из рецензията на Михаил Тазев за „Опит за летене“ в НТ.

стр. 104 Сашо Петков: „Театър „А‘парт“ беше създаден като един от първите алтернативни не­държавни театри в България още през март 1990 го­дина…“.

стр. 107 „Зад всяка роля, в който и да е спекта­къл, стои много внушителна работа, която понякога няма връзка с изкуството“ – младият румънски ак­тьор Юстиниан Турку в разговор с Емилия Илиева.

стр. 112 „Аз изучавам различни естетики, по­някога съчетавам различните естетики в един спек­такъл, когато материалът го изисква“ – четем в раз­говора на Наталия Няголова с младия руски режисьор Иля Леонов.

стр. 116 „НАТФИЗ – 70 години характер” от Де­сислава Димитрова

стр. 114 Зелена зона

Явор Огнянов,

редактор Сцена

ВАЛЕРИЙ ПЪРЛИКОВ – НАС, ЧИСТОФАЙНИЦИТЕ

Автор: Кева Апостолова Защо „Куцулан или Вълча Богородица“? Валерий Пърликов Когато правихме проекта на Ателие VIA NEGATIVA „Лицата човешки“ (репликиран в ДКТ „В. Друмев“, Шумен, с акцията „Гласове [...]

error: Content is protected !!