Прочетете в брой 21

стр. 74 „За съжаление, не може да се започне съвсем на чисто. Автоцензурата остава, а с нея и несъзнателната цензура на разни клишета – иде­ологически и „националистични“, наложили се още през годините на комунизма: кой ни е освободил, кой ни е поробвал“ – проф. Ромео Попилиев в разговор за цензурата.

стр. 79 „Великолепният текст на Леонид Зо­рин от 1967 година, превъплътен повече от 90 пъти в съветския и руски театър, е написан година преди Пражката пролет и представя абсурдността на един от сталинските закони от 15 февруари 1947 година – „За забрана на браковете между граждани на СССР и чужденци“ – из рецензията на Наталия Ня­голова за „Варшавска мелодия“ в „Театъра на Малая Бронная“.

стр. 84. „Учениците трябва да търсят своя майстор. Ако те нямат тази потребност или твърдят, че майстори няма, йерархията се пре­връща в анархия. Аз самият предпочитам да има йерархия, за да има ред“ – Ян Енглерт пред Десислава Димитрова.

стр. 93. „Театърът и Академията нямат нуж­да просто от младички, склонни на финансови и художествени компромиси младоци. Те имат нужда от млади лидери, които да преведат Театъра през тресавището“ – проф. Пламен Марков в „Да погово­рим със звездите“.

Явор Огнянов,
редактор Сцена

ИСТОРИЯ СЛЕД СТАЛИНСКИЯ ЗАКОН ОТ 15 ФЕВРУАРИ 1947 ГОДИНА

Автор: Наталия Няголова “ЗА ЗАБРАНА НА БРАКОВЕТЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНИ НА СССР И ЧУЖДЕНЦИ“ “ВАРШАВСКА МЕЛОДИЯ“ В „ТЕАТЪРА НА МАЛАЯ БРОННАЯ“ Великолепният текст на Леонид Зорин от 1967 година, превъплътен [...]

ПРОФ. ПЛАМЕН МАРКОВ

Автор: Кева Апостолова ДА ПОГОВОРИМ СЪС ЗВЕЗДИТЕ 21 ВЪПРОСА В 21. ВЕК (режисьор, театрален педагог) Господ или Дарвин? – И господ, и Дарвин. Кой е казал, че те [...]