Автор: Найден Тодоров

Диригентът Найден Тодоров се изявява с ярки интерпретации както на симфонични, така и на оперни творби.

Ученик е на проф. Карл Йостерайхер и проф. Урош Лайовиц във Виенския университет за музика. Специализарал в Израел при Менди Родан – диригент на Израелската филхармония. През 2013 той се дипломира и като мениджър в областта на културата в Нов български университет.

От сезон 2004–2005 е постоянен гост-диригент на Софийската филхармония, с която дебютира през 2001, а в периода 2005–2017 е директор на Държавна опера – Русе. От началото на 2017 година Найден Тодоров е директор на Софийска филхармония.

Работи с различни оркестри в България и зад граница, участва и в десетки международни фестивали в Европа, Азия, Африка и Северна Америка. Сътрудничи си с артисти като Патриция Копачинская, Сара Чанг, Максим Венгеров, Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Юрий Башмет, Светлин Русев, Милена Моллова, Людмил Ангелов, Соня Йончева, Джон Лорд, Анастейша и др.

Идеята на този материал е да отговори на не­изкушените на въпроса „какво представлява сим­фоничният оркестър?“. Така че, ако сте професи­онален музикант, прескочете няколко страници и продължете нататък.

Е, започваме. Сега трябва да ви разкажа как понятието „оркестър“ произлиза от Древна Гър­ция и колко важно е било то за древногръцкия те­атър. Няма да го направя. Древна Гърция отдавна я няма, древногръцкият театър – също. Може би единственото, което представлява интерес е, че това не е бил израз за група от хора, които музи­цират заедно, а за мястото пред сцената, където е бил разположен… хорът. Ако задълбаем в поняти­ята, дори древногръцкият хор не е бил това, кое­то си представяме днес, но тези обяснения ще ги оставим за професионалистите в хоровото дело. За обичащите да посещават оперни спектакли ще бъде по-лесно да си представят къде е било прос­транството, наречено оркестър. Днес, в модерна­та опера, то се нарича оркестрина и там наистина се намира оркестърът, който вие често не забелязвате, защото в повечето слу­чаи той е на ниво, значително по-ниско от това на публиката.

Ако може да се вярва на статистика­та, е възможно много хора в България въоб­ще да не са виждали симфоничен оркестър. Но това, в което всички можете да бъде­те сигурни, е, че сте го чували! Нека обаче започнем от по-далече. От въпроса какво представлява музиката.

Технически погледнато музиката е ор­ганизиран сбор от звуци, които от своя страна са трептене на атомите на раз­лични честоти. Тоест музиката е банално явление от света на физиката. Това е.

Обаче вие не ми вярвате, нали? И сте прави. Защото, освен чисто научната глед­на точка има и още една и тя касае начина, по който музиката въздейства на нашите чувства и мисли. През вековете музиката е била винаги наоколо и някои от създадени­те произведения, поради своите качества, са оцелели през различните бурни епохи и са достигнали до нас. Наричаме ги най-общо „класика“ или „класическа музика“.