хословакия). Вълчанов не само се озовава без да иска в епицентъра на събитията, но и сцена­рият предвещава проблеми в зародиш, които днес бихме нарекли пророчески. В него се раз­казва за завладяването на остров Самос от окупатора Крез, който обещава свобода и ред срещу „главата“ на Езоп (изпълнен от актьора Георги Калоянчев). Единствено Езоп предвеща­ва бъдещето на острова с апел към неговите граждани: „Те дойдоха, но няма да си тръгнат“. По време на снимките проф. Филип Филипов утеж­нява допълнително работата на продукцията с непрестанни докладни записки с искане за обяс­нения за непредвидени разходи и командировки на екипа.

„Езоп“ не вижда бял екран в Чехословакия до 1990 г., а в България след множество цензурни указания излиза през 1970 г. Публиката не раз­бира, че филмът е „скъсен“ с над 400 метра и го приема „резервирано и противоречиво. Накъсан, той оставя впечатлението за еклектика и неясен замисъл.” /6/

През 1968 година мракобесието в киното намира своя образ и се персонифицира с личността на проф. Филип Филипов. Всички неу­добни за властта на Партията проекти и го­тови филми са спрени или цензурирани с неговия подпис. Което в края на годината му коства и поста. Както повелява народната мъдрост: „Прекаленият светец и Богу не е драг“. Следва­щият цитат категорично потвърждава личния „принос“ за развитието на киното през 1968-а. Ето какво писмо той праща до дирекрора на ки­ностудията Трифон Трифонов на 10 октомври 1968: До ръководството на Българската кинематогра­фия по различни пътища достигат мнения и оценки за различни аспекти от дейността на Студия за игрални филми, по които лично аз съм в неведение. Имам чув­ството, че от известно време Вие не ме информирате или ме информирате непълно за някои изключително актуални и важни проблеми, които стоят пред Студия за игрални филми: 1. Както знаете, за коопродукционния филм „Езоп“ беше определена максимална сума 400 000 лева, която да бъде изхарчена от страна на Българ­ска кинематография. Научавам, че до сега за същата

/6/ Калинова. Евгения. Българската култура и политическият императив 1944–1989. София, 2011, с. 282.

„Привързаният балон“

„Прокурорът“