Графична база Гуанлан – Ателието. Ситопечат с асистент-печатари. Снимка: Чен

Политиката на Китай е нито безплатна, нито без­възмездна. Тя е дълбоко свързана и почти неотличима от хилядолетната традиция на Китайската империя да налага своето надмощие във всяка една област.

Изкуството – или неговото отсъствие – е най-мощното оръжие. Китай днес е отново доминант на световната сцена.

Целенасочената политика на Китай се свежда в следващите приблизително 50 години до принципа пръв сред равни. Конкретно в областта на графиката, визуалното изображение, сетивно въздействие и, отно­во, хилядолетна традиция, Китай е primus inter pares.

Това е стратегия, изградена на базата на дално­видност, приемственост и последователност. В частност, тайната на една, и по самата си същност, единствена за близко обозримо бъдеще стратегия, се крие в техниче­ското осъществяване и онаследяване на резултатите.

Стратегия, която спомага за разширяването на културните хоризонти, култивира обмяната на идеи и стимулира творческия растеж. А може би и един по-до­бър изказ.

В един все по-малък свят обаче тази стратегия успява да улови това, което ни обединява – красота­та, която ни възвисява, но ни и превъзхожда. И все пак запазва онова, което е лично и уникално – нашето собствено въпроизвеждане и тълкование на графика­та като изкуство – и това, което тя таи в посланието си към нас.