Велико Маринчевски. „Блян“, 2013, офорт, акватинта, 30 х 60 см

вени образователни семинари.

Музеят е привлякъл над 500 художници – местни и от чужбина, които излагат повече от 10 000 творби. Входът в музея е безплатен, за да може да се разпрос­траняват художествените идеи.

През последното десетилетие Международното графично биенале Гуанлан е успешно организирано 6 пъти и печели признанието и оценката на артисти от цял свят.

Като културен бранд с международна репутация биеналето е създало благоприятна среда за междуна­родното представяне на Графичната база в Гуанлан и Музея за графика.

Като постоянен изложбен център Музеят за графика представлява първокласно място за избора и изложението на биеналето. В началото на второто си десетилетие новото биенале демонстрира големия си мащаб, изтънчено качество и великолепни визуални ефекти.

Целенасочената политика на китайското прави­телство води до съществени, значими и забележими резултати.

Вследствие на дълготрайно планирана, изиску­ема и наложена идея за изравняване на потенциала и съизмеримостта във всяка една област, Китай осъщест­вява политика на избираемост, висококачествен кон­трол и доброволно и безвъзмездно предоставяне на възможности на впечатляващи, израстващи творци.