Велико Маринчевски. „Среща под дървото – Гуанлан“, 2016, офорт, акватинта, 72 х 40 см

Велико Маринчевски. „Лунни отражения – Гуанлан“, 2016, офорт, акватинта, 72 х 40 см

А понякога, бидейки покрай тях, се питам – а Аз, Ние имаме ли живот…

Като човек и график винаги съм се чувствал по дух и естетика близо до Изтока. Корените ни са от Изток, следват и се разклоняват по пътя на коприната. Така както графичното изкуство днес върви по същия Път – история, традиции, бъдеще.

Моите лични впечатления от Китай са немину­емо свързани с творческия ми път. Местата и хората, които са причината и отговорните съзидатели на моето вдъхновение и развитието ми като автор, художник и човек. Това са хората, които работят в базата Гуанлан.