Гуанлан, Графична база Гуанлан. Снимка: автора

Бих искал да сведа собствените си усещания за Китай до нещо разпознаваемо, приемливо и общо.

Но всъщност ние сме далеч от тях, както те са да­леч от нас. Самият дьо Гол казва: „Китай е една голяма страна, населена от много китайци“.

Това, което ние приемаме и вярваме – по наслед­ство, традиция и дух – приемствеността, гордостта и честта.

Православие.

За нас е предимно привидна набожност и всъщ­ност – в Същност суеверие. Ние сме езичници, молейки се за собственото си оцеляване и за близките си. Без възход. Ние се молим да няма падение. На всеки бог.

Звучи не по-различно.

Конфуций

Летен дворец, Пекин. Снимка: автора

Чай. Снимка: автора