Преди този търг, през 2011 една-единствена негова картина бе продадена за 65.000.000 $.

Вероятно, защото китайците ценят свое­то изкуство и своите творци.

******

Духовните водачи на Изтока – винаги мъдри, с кратки мисли, които събират в себе си прости правила и сентенции, и които с малко думи каз­ват много.

Духовните водачи на страната ни – Прахта им отдавна е разпръсната, а мислите им са нев­чесани. Възраждането ни дава безброй примери. И всичко спира там. Няма духовници. За Водач да не говорим въобще. Писателите ни са стъпили на глинени прешлени, от които скоро гърбът наведен строшава се. Духът ни – няма го – и той отшелник е вдън гори тилилейски. Тилелей е бяс­но дърво, известно още като вълча ягода (вълча жила). Елин Пелин (Димитър Стоянов) ги увеко­вечава през 1919 г. в сборник с разкази „Гори ти­лилейски“. Друг прочут български писател също се казва Димитър Стоянов, а неговият псевдо­ним е Радой Ралин. За него в биографичните му данни пише така: „Превеждан на 27 езика. (Вклю­чително и китайски)“

Картините на Байши

* Карл Сейгън – прочут американски учен, предложил програмата СЕТИ за търсене на извънземен разум, работил за програмата „Воаяджър“, автор на романа „Контакт“, по-късно реализиран като филм с участието на Джоди Фостър (реж. Робърт Земекис).

** Вангелис между всичките си награди, вкл. „Оскар“ за музика за „Огнените колесници“, е носител и на „Кавалер на Ордена за изкуства и науки“ (Франция, 1992). През месец Март т.г. стана на 75.