тема. Чешкият център в Москва планираше да ор­ганизира тази изложба в Московския дом на фо­тографията. Местната директорка Свибловова имаше идея да направим изложба „Съветските вой­ски в Чехословакия – 1945+ 1968+ 1991“, т.е освобож­дението + окупацията + оттеглянето. Започнах да се ровя в архивите и да разговарям с фотографи, за които предполагах, че са снимали тези събития. В крайна сметка изложбата в Москва не се осъщест­ви, защото за руснаците беше неприемливо 1945 и 1968 да бъдат съпоставя­ни като години. Аз обаче продължих в търсенето на добри кадри и през 2008 г. за отбелязването на 40-та годишнина от инвазията направихме голяма изложба в Прага, издадохме и книга с 300 снимки „1945 Освобож­дението… 1968 Окупацията / Съветските войски в Че­хословакия“. После излож­бата в различни формати беше показана и на много места.

М. В.: Можете ли да разкажете за снимките, които представя­те? Имате ли предпочитана?

Д. К.: Безспорно това е сним­

Мирослав Мартиновски. Прага