Владимир Ламер

Вацлав Тоужимски. Съветски танк е унищожил къща на централния площад в Либерец

довете на къщите.

М. В.: Как се чувствахте като фотограф? Може ли да се раздели личното преживя­ване от професионалната работа?

Д. К.: Снимките от 21 август са на майка ми Либуше. Тогава аз все още не сни­мах. Всичко се случваше с много емоции, надежди от Пражката пролет, с вяра­та, че режимът ще стане по-хуманен и затова, кога­то това не се случи, пре­обладаваше отчаянието.

М. В.: Колко фотографи бяха по улиците на Прага през