Дагмар Хохова. Вацлавският площад – Прага

Жена с портрета на президента Лудвик Свобова и Александър Дубчек, Прага. Архив на Алена Шоуркова

Мария Василева: Какви са личните ви споме­ни от лятото на 1968?

Дана Киндрова: През 1968 г. бях на 13 години и посещавах основното училище. На 21 август в 4 часа сутринта ни се обади­ха наши познати, че на нашата тери­тория са нахлули съветски войски и че сме окупирани. Мама излезе на улицата с фотоапарата и аз също с татко. Най- добре помня ситуацията при сградата на радиото, когато някои от танковете започнаха да горят, а ние бягахме надо­лу в посока Вацлавския площад и всички крещяха, че се стреля. Ревях от страх, а татко викаше по мен да не бягам по сре­дата на улицата, да се придържам към зи­