Автор: Мария Василева

Разговор с Дана Киндрова, куратор на фотоизложбата „21 август 1968: краят на Пражката пролет“ по повод 50 години от окупацията на Чехословакия през 1968 (съвместно с Посолството на Чешката република в София и Фестивала „Фотофабрика“)

21 АВГУСТ 1968: краят на Пражката пролет

Владимир Ламе. Вацлавският площад – Прага