дебют на оператора Въло Радев по ед­ноименната повест на Емилиян Станев. Въпреки че не печели награда, филмът получава отлични отзиви.

Кинопроизводството се увеличава, жанрове­те се разнообразяват. Най-престижни отличия имат творби, състезаващи се в

ПАРАЛЕЛНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ФИЛМИ.

Още първото ни участие с „Капитанът“ (1963, реж. Димитър Петров) е забелязано. Филмът грабва Бронзова Озела за творба с развлекателен характер, както и Сребърна гондола на междуна­родната федерация за пропаганда на изкуството чрез киното, а на следващата година „Между рел­сите“ (1964, реж. Вили Цанков) получава Сребърен лъв за най-добър детско-юношески филм.

„Крадецът на праскови“

Колекцията от признания триумфира с „Ри­цар без броня“ (1966, реж. Борислав Шаралиев), удостоен с Лъв на свети Марко за най-добър дет­ско-юношески филм, а на Олег Ковачев е присъде­на наградата за най-добро изпълнение. Ето какво си спомня днес голямото вече дете Олег Ковачев: „1967 година. Международен кинофестивал в Мос­ква. Голяма българска делегация. Режисьори, арти­сти и разни началници на киното ни. За ролята си във филма „Рицар без броня“ аз получавам награда­та за най-добра детска роля. Огромна зала, всич­ки ръкопляскат, връчват ми часовник и стъклена бонбониера. Три дни път с влака на отиване и връ­щане. Прибирам се в София и се фукам с часовника. Събитието е отразено във всички медии, аз давам интервюта. Година по-рано. Някой случайно про­чел в един вестник няколко реда, че във Венеция се е провел кинофестивал, където Олег Ковачев по­лучил наградата за най-добра детска роля. Разказ­ва ни, всички вдигаме рамене. За пръв път чуваме, че филмът е изпратен там. На фестивала е при­съствал само един българин, заместник-директор на кинематографията. С достатъчно звезди на пагона, за да посети вражеска западна държава. Той бил получил наградата ми. Баща ми направи опит да се свърже с него и да я вземе. Била се из­губила по пътя. Така и не разбрах диплом ли е, ста­туетка ли е. Капиталистите можеше и някой до­лар да са дали. Така, още в невръстна възраст, бях опазен от западното влияние на разлагащото се общество. Двадесет години по-късно ме викат в деловодството на кинематографията. Дават ми отворен плик. Вътре писмо покана от фестивал в Дания. Канят мен и мой филм за участие. Писмото пристигнало преди половин година. Връчиха ми го на датата, която беше краен срок за подаване на документи за участие. Нищо не се беше промени­ло. Социализъм.“

Въпреки отсъствието на авторите филмът е приветстван от италианската критика: „Рицар без броня“ прави впечат­ление с поетичното си съ­държание, съвършената си форма, емоционалността и искреността си. Малкият Олег Ковачев е истинско откритие за българското кино“/2/. Друг автор допълва: „Олег дава непринудена ин­терпретация на своя герой. Той навсякъде е убедителен – и когато се смее, и когато плаче, и когато хитрува, и когато страда, и когато е смутен или щастлив. Зри­телят вярва на младия артист и го дарява с любов.“/3/ Фестивалът се стреми да отреди място на българското кино и в различните

ИЗВЪНКОНКУРСНИ ПРОГРАМИ,

чиято цел е запознаване с продукцията на по-малко известна кинематография. През години­те тяхното наименование се променя, едни отпа­дат, други се раждат.

В далечната 1959, точно преди 60 години, в информационна програма е показан българо-немски­ят филм „Звезди“ (сцена­рист Анжел Вагенщайн, реж. Конрад Волф). Много по-късно италиански кри­тик си спомня: „Ако не ми изневерява паметта, от­крих българското кино на фестивала във Венеция, където видях „Звезди“. Започнах да следя тази кинематография през го­дините и на останалите италиански фестивали.“/4/

В друга програма – „Венеция на младите“, роде­на като конкурсна, се състезава „Хотел Централ“ (1983, реж. Веселин Бранев), който получава благо­склонни оценки: „Прилагателните, използвани от пресата след представянето на филма във Вене­ция, бяха: честен, искрен, издържан. На присъст­ващите критици допадна простотата на разка­за, изобразителното решение и създадената от режисьора и оператора атмосфера, добрият ак­тьорски ансамбъл, който обаче не затъмнява об­раза на централната героиня Тина, създадена от отличната актриса Ирен Кривошиева. Описание­то на провинциалния живот, неподправен, почти фолклорен, на обитателите на „Хотел Централ“ беше за нас, които нямаме представа за живота в България, истинско откровение.“/5/

Имах удоволствието да присъствам като журналист и преводач на прожекцията на „Кози­ят рог“ (1995, реж. Николай Волев) в програмата „Специални инициативи“, организирана от Съ­юза на киноклубовете. Пълният салон ме изнена­да. Накрая много зрители останаха на разговор с Николай Волев, в който се засегнаха редица теми – епохата, вероизповеданията в България, разли­ките от „Козият рог“ на Методи Андонов. Любо­питството и доброжелателността на присъст­ващите изненада и самия Волев, който охотно отговаряше на техните въпроси и надскочи пред­виденото за срещата време.

Ирен Кривошиева в „Хотел Централ“

Венецианската публика разширява познания­та си за България и чрез

БЪЛГАРСКИ АКТРИСИ В ИТАЛИАНСКИ ФИЛМИ,

показани извънконкурсно и то в една и съща година – 1998. В „Ти се смееш“ (реж. Паоло и Вито­рио Тавиани) Елена Гяурова е Марийка, съпруга на бивш баритон. Чрез своите реплики тя препраща към биографични моменти от живота на баща си, баса Николай Гяуров.

В „Балада за миячите на стъкла“ (реж. Петер дел Монте) Елжана Попова създава интересен об­раз, за който си спомня: „Ролята ми беше на мла­да българска жена (говорим за преди 20 години), която живее сама в Рим и, за да издържа себе си и детето си, проституира вкъщи. Въпреки това е съхранила особен вид чистота и дълбока чувст­вителност, които са в основата на отношени­ята ù с полското момче, към което изпитва раз­биране