Музиката е интернационален език. Коя е Ва­шата дума в този език. Можете ли да я изпее­те, или да я изсвирите?

Мисля, че музиката е език и е доказано, че е език, който решава проблеми. Доказано е, че потиска насилието или дори лекува минорни мозъчни раз­стройства. Невероятно е. Щастлив съм да бъда в индустрията, наречена музика, а това е твърде дълго време. Моята работа в последните 50 години е като продуцент и инженер и съм много горд от това. И съм горд, че говоря този език. И хората око­ло мен говорят този език. Хм, коя ли е моята дума, която да изпея или изсвиря обаче? Труден въпрос… Ще помисля върху него… Ама че странни въпроси ми задавате…

Помните ли какво сънувахте?

Зависи дали съм имал добър или лош ден. Не сънувам много, но обикновено са хубави неща. Това е проблемът със сънищата, обикновено не ги помним.

Ако можете да върнете времето – къде бихте искали да живеете? В коя страна? И къде?

Хмм, чувствам се комфортно, където съм сега. Удивлявате ме с тези интересни въпроси! Вие да не сте от кабинета на моя психиатър? По-скоро бих искал да превъртя времето напред и да видя какво ни носи бъдещето, въпреки че осъзнавам, че планетата ни е в много опасно състояние в момента. Може би бих искал да живея още 50 години, а имам максимум още 20 на тази плане­та. Да, точно така – искам да имам още 50 годи­ни! Тук на тази планета!

Да не би да съжалявате за нещо? За как­во?

От време на време съжалявам, не точно съжаля­вам, а по-скоро съм разочарован от т.нар. „му­зикален бизнес“ и как се бунтува срещу мен. Няма абсолютна честност, няма откровеност в този бизнес. Не мога да кажа нищо специфично и защо е така. В момента например преминавам през доста трудни и легални проблеми с банда, която се опитва да използва моето име, и създа­ва недоразумение и объркване. Банда, която се опитва да създаде впечатление, че аз съм техен член. А пък аз категорично няма да бъда член на тази банда.

Защо биха направили такова нещо? Ве­роятно за популярност?

Точно така, затова казвам, че няма честност в този бизнес и заради това бизнесът има ужасна репутация относно честността.

Случайно да имате български компакт дискове. Познавате ли някой български музикант?

Май нямам. Но съм срещал български изпъл­нители. Вие имате изключителни изпълнители в операта, това знам със сигурност. Впрочем – не помня преди колко години бяхме в България, май минаха шест, много харесах Вашата стра­на. Свирихме в София, публиката знаеше всяка една наша песен. И това бяха млади хора.

Какво виждате от прозореца на Вашия дом?

В момента виждам много ярко слънце и The Channel Islands, които са точно срещу Санта Барбара и денят е прекрасен.

А когато затворите очи – какво виждате тогава?

(Смее се.) Момент да пробвам. Аха… Виждам едно голямо светло петно, навярно от слънцето. Живея на прекрасно място, между хълмовете на Санта Барбара, Калифорния и се чувствам мно­го благословен и късметлия.

Какво ще се случи с музиката след 100 години?

Това е много добър въпрос, но не съм сигурен дали мога да отговоря. Мисля че сме заседнали в тази форма на рок музиката с бас, барабани, китари, клавишни и толкоз. Мисля, че това ще продължи дълго време, може би ще има съжи­вяване на музиката, изпълнявана и записана от оркестър, винаги съм подкрепял идеята за ор­кестър.

Трудно ми е да си представя как нещо в бъде­щето на музиката може да бъде революцион­но, за да избяга от сегашните ценности на рок музиката и оркестровата музика. Мисля, че ако създадем банда от соло изпълнители и музи­канти като Бийтълс ще бъде чудесно, но всич­ки казват, че никога няма да се случи, тъй като Бийтълс се случи веднъж. Не знам, може би ще има други като тях, но не се случи след тях.

Последен въпрос: България? Кога?

Не знам, това не зависи от мен. Чакам телефо­нът да звънне. Ще бъде супер да се върна, не­пременно ще спомена на агента ни, че някой път трябва пак да посетим България. Ще се радвам да дойда отново. Ще Ви помоля, ако ми се оба­дите пак, нека да бъде с покана…