Автор: Даниела Радева

ПРАВОЛИНЕЙНА И НЕЕДНОЗНАЧНА

Типични за произведенията на Роземари Трокел са интерпретациите на мястото на жената в све­та, нейната роля и статут, в опозиция на мъжкия свят или независимо от него. За разлика от много други художнички, които се движат на ръба между феминизма и неангажираното с проблемите на пола изкуство, тя категорично заявява своята феми­нистка позиция не само гласно, но предимно чрез своето изкуство. През 70-те и началото на 80-те, когато стартира кариерата ù, художественият живот в Германия е движен предимно от мъже в ху­дожествените групи и в институциите, но години по-късно Трокел е сред най-авторитетните нем­ски автори и има голям принос за позициите и на много други жени художнички. Ретроспективната ù изложба “The Same Different” в Moderna Museet, Мал­мьо, Швеция, продължава до 10 март 2019, а в София е представена в галерия „Структура“ до 30 март.

Без название
1978
Флумастер на хартия
29.8 x 20.9 cм
© VG Bild-Kunst
Фотограф: Бернхард Шауб

Без название
1993
Молив на хартия
33 x 24 cм
© VG Bild-Kunst
Фотограф: Бернхард Шауб