Сградата в Лайден със стихотворението

Българинът Петър Богдан Бакшев е роден в Чипровци през 1601. 1623 отива в Рим и постъпва в Клементинската колегия. Гово­ри свободно десет езика, а през 1628 отива в манастира Санта Мария ин Арачели, където се за­нимава с преводаческа и издател­ска дейност.

Началната страница от книгата на Петър Богдан Бакшев

През 2017 в университет­ската библиотека в град Моде­на, Италия, проф. д-р Лилия Или­ева открива един изключителен труд от него -„За древността на бащината земя и за българските дела“, който се състои от 200 страници и 70 глави и се опреде­ля като първия трактат върху българската история, почти век преди „История славянобългар­ска“ на Паисий Хилендарски. Някои български историци са скептични относно това откритие на проф. д-р Лилия Илиева. Единствено историята може да ги обо­ри. Или пък някой специалист.

* * *

Да се върна обаче на офортите на Рембранд. Едно бегло проучване из необятните страници на “Чичо Гугъл” ни дава и точност:

27 автопортрети

8 други портрети (всичките точно описани)

46 пейзажа

Малко офорти на религиоз­на тематика и няколко на брой творби с еротично съдържание.

Тия дни ми звънна г-жа Д.Д., за да ме пита дали съм разбрал и видял, че в столицата на култу­рата за 2019 ще има публично по­казване на картина на Рембранд. Също така полюбопитства дали тази творба има сертификат, знае ли се кой го е издал, а – как иначе – има ли изобщо някакви до­кументи относно тази творба.

Стана ми любопитно и от­ново Гугъл ми показа цялата ин­формация. Доста противоречи­ва при това!

Цитирам:

еж/аш показва ГРАФИКА на Рембранд (“24 часа”)

еж/аш показва ОФОРТ на Рем­бранд (“Марица”)

еж/аш показва ГРАВЮРА от Рембранд (“БНТ”, редакция “Новини”)

еж/аш показва ОРИГИНАЛНА КАРТИНА от Рем­бранд (“Нова ТВ”)

След запитване получих отговор от Холан­дия. Първо от Националния музей в Амстердам – Рейксмузеум:

“За първи път научаваме, че в България има оригнална КАРТИНА от Рембранд. Вие уточня­вате, че информацията е за графика или оф­орт, или гравюра. Получихме изпратена от Вас репродукция. По снимка не можем да определим нито техниката, нито хартията, нито време­то в което е направена тази творба, но на нас не ни е позната тази творба, вероятно припи­сана на Рембранд.

Офорт от Рембрандт

Подобен отговор получих и от къщата музей на Рембранд – Rembrandt House Museum, като допълниха, че годишно получават между 100 и 350 запитвания за “открити” творби от Рембранд. Конкретно за изложената в Пловдив творба (макар и с гръб към публиката) един от уредниците на музея предположи, че това е ня­каква шега или пърформанс. И уточни:

“Моля, попитайте с какъв ЩИХЕЛ е правен този “офорт”? Да не би да е бил за гравиране върху метал?”

В тази история (почти) всичко е истина…