Любовта, която човек трябва да остави след себе си, е съществена част от историята в ,,Живи комини“

Автор: Росен Спасов

Професионалното око на Радослав Спа­сов е жива история на българското кино. Той дебютира като оператор през 1971 с филма на Георги Дюлгеров ,,Изпит“. Работил е още с Рангел Вълчанов, Еду­ард Захариев, Иван Андонов, Людмил Стайков и много други. Актьорите, които заснема, са не­изброими. Филмографията му не е просто впе­чатляваща, тя е монументална и включва както историческите супер продукции ,,Мера според мера“ (1981) и „Време разделно“ (1988), така и ем­блеми на авторското кино в България като „Ла­чените обувки на незнайния воин“ (1979). Работи с размах и в докуменаталното кино – „Гена Дими­трова“ (1984) и