1. Кой от въпросите ми е най-добър и защо?

– Всичките ти въпроси се оказаха неочаквано добри за нивото на сегашната ни културна жур­налистика. Благодаря ти за тях. Много често от­казвам интервюта заради въпросите, които те обричат на дребнотемие и клюкарство. Нямам склонността да правя класации като в риалити форматите. Приемам, че хо­рата са различни, въпросите са различни и всички са по своему ценни.

„Контрабасът“ – 300 пъти на сцената на Народния театър с реж. Пламен Марков

  1. А кой въпрос ми е най-лош и защо?

– Виж горния отговор. Все по-рядко с го­дините се изявявам като прокурор и все­знайко. И то не защото нямам мнение, но не мисля, че имам право да го натрапвам на другите.

  1. Какво бихте попитали мен?

– Кева, как успяваш все още да си дър­жиш главата над водата с подобни въпро­си? И защо рубриката ти е „Да поговорим със звездите?“, а не е „Да поговорим със слънцата?“ Все пак звездите светят с отра­зена светлина.

Отговорът на К. Апостолова: Под вода­та също могат да се задават въпроси. А рубриката се казва така, защото театрал­ното слънце е едно – Мелпомена, нали? – а нейните осветени театрални служители, в случая вие, много повече.

  1. На кой театрален професор да задам същите въпроси?

– На проф. Ивайло Христов.

  1. Кой въпрос бихте му задали вие?

– Няма да му го задам публично. Ние с него, с проф. Атанас Атанасов и доц. Пен­ко Господинов често си говорим и обсъж­даме тези въпроси. Те имат какво да кажат по тях. Ние се опитваме да правим малки, но важни стъпки, да решаваме някои от проблемните казуси в рамките на НАТФИЗ

ВЪПРОСЪТ на проф. Красимир Спасов (интервюто с проф. Кр. Спасов е публикувано в сп. „АРТиза­нин“, бр. 20, б.а.) към проф. Пламен Марков: „Имате ли мечта за българския театър?“

ОТГОВОРЪТ на Пламен Марков: Краси е като ин­женер. Неговите театрални анализи и конструкции са непостижими. Цял живот ще му бъда благода­рен за това, което съм научил от него като негов асистент-режисьор. Той е един от моите най-важни Учители. Моята мечта е свързана и с негови идеи: театралната ни система да бъде по-здраво кон­струирана, да не се клатушка конюнктурно, по­стоянно насам-натам. Да не я управляват случайни хора, което често се случва, а само тези, които имат воля и разум да я придвижат напред.