публична личност и имаш амбиции да на­лагаш твои виждания за нещата на дру­гите, опитвайки се да ги съблазниш, ув­лечеш и да ги направиш твои партньори в постигането на своите мечти.

Първата режисьорска година в Сливен

  1. Какво поставяте в кавички?

– Всъщност всичко. Нищо не трябва да се взема прекалено на сериозно и трябва да знаем, че има и друга гледна точка, която поставя нашите усилия в кавички.

  1. Погрозня ли театърът ни?

– Поевтиня, а пък стана по-претенцио­зен. Театърът ни има проблем с комуни­кацията. Той често не разказва простич­ко впечатляващи и вълнуващи истории и публиката често не го забелязва. Той е вгледан в пъпа си, често е лъжлив и спе­кулативен, но иска всички да му вярват и да го обичат. Пълноценното и равностой­ното общуване с публиката често е проблем за театралите.

  1. На какво сте пазач?

– Вярвам, че има важни бариери, които не трябва да бъдат прескачани, защото на­вън е пустош и самолюбие. Опитвам се да създавам критерии у студентите си и да ги предпазвам в една свирепа и компро­мисна действителност. Понякога успя­вам, понякога не, но съм на поста си, за да не се срине всичко, в което вярвам и което изповядвам.

Пламен Марков и Елена Цикова на път за Колумбия

  1. Има ли нужда българският теа­тър от стволови клетки?

– Откъде да ги вземем. От чужбина ли да ги внесем, от гробовете на славните ни предшественици ли да ги извлечем. Те­атърът ни има нужда от памет и от ясна перспектива какво иска да бъде в бъде­ще. Настоящето е проблемно. Има много битак, но има и свежи струи и потоци. На­дяваме се на зрелостта на бъдещите те­атрали. Днес те са студентчета, неопит­