1. Не влизай в пререкание с помощник-режисьора. Не си служи със суфльор.
  2. Изчаквай без подканване излизането си на сце­ната.
  3. По порталите не се стои.
  4. За да излезеш на сцената, трябва да се под­готвиш зад кулисите.
  5. Отнасяй се към кулисите, платната, заве­сите, мебелите и реквизита като част от действителността, която се изгражда на сцената.
  6. В театъра се говори шепнешком. В театъра, не на сцената. Освен ако е необходимо по ав­тор.
  7. Да не се усети кога си влязъл в салона и кога си го напуснал по време на репетиция. На никого не трябва да се пречи.
  8. На редовете пред режисьора не се седи. В ни­какъв случай на неговия. Ред зад него са по­мощниците му, зад тях всички останали.
  9. Представлението не може да скрие нищо от същността ти. Обратното. То разкрива без остатък, напълно.

„Тъга за истина“

Татяна Лолова в „Щастливи дни” от С. Бекет, реж. Гриша Островски, Сатиричен театър, 1991

Николай Бинев и Никола Стефанов в „Еквус” от П. Шафър, реж. Гриша Островски, Младежки театър, 1980/81