ОСТРОВСКИ, Гриша (Хенрик) Исер (25.V.1918, Париж) – режи­сьор, педагог. Завършва театрознание във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ (1957). Театралната му дейност започва като актьор в студи­ята на Б. Дановски (1937). Специализира при проф. В. Констан­тинов в Училище „Щукин“ при Вахтанговския театър (1969/70). Дебютира с постановката на „Стари другари“ от Л. Малюгин в Народния театър (1949). Работи в ТБА (1951–57), в ДСТ (1957– 75), в ДТ-Варна (1975–79), в НТМ (1979–84) и др. Преподавател по актьорско майсторство и режисура в ДТШ (1946), води клас по актьорско майсторство и режисура, проф. (1971), зам.-ректор на ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ (1981–88). Има десетки постановки, изяви и в киното. Носител на наградата за педагогическа дей­ност почетния „Жак“ на френските театрални училища (1990), на награда за изявена педагогическа дейност и работа с мла­ди актьори на фестивала „Театър без граници“ в Лион, Фран­ция (1989) и на почетния знак на школата в Милано. Носител на национални награди и държавни отличия. Съч. „Тъга за истина“, София, 1998.

Починал на 30 април 2007 г., София.

Из „Енциклопедия на Българския театър“

ЗАПОВЕДИТЕ НА ПРОФ. ОСТРОВСКИ

 1. Сцената е нашият олтар. Тя е построена на по-високо. Под нея са зрителите. Ние трябва да сме винаги на високо, не само физически, но и духовно.
 2. Трудът ни, това е нашето знание, нашата воля, нашето желание. Той и само той е в състояние да ни помогне да разберем какво е страдание.
 3. Каквито са репетициите, такова е пред­ставлението.
 4. На сцената няма – не мога, няма – после, няма – ще стане.
 5. Егоизмът е най-големият ни враг.
 6. Част от професията е чакането по време на репетиции. Научи се рационално да използ­ваш своето чакане.
 7. Забрави термина „Чакащи артисти“.
 8. Не се интересувай само от своята роля. Не се откъсвай от репетицията. Вниквай в цялото. Бъди полезен на колегите си.
 9. Театър, значи ансамбъл. Вътрешната връзка на участниците да изграждат предста­влението.
 10. На сцената не се говори високо, не се над­нича, не се прекосява, не се прекъсва ра­ботата. Не се свири с уста. Не се стои с шапка и палто.
 11. На сцената се влиза с чисти обувки. Обувките от улицата се оставят в гримьорната. Това е задъл­жително за всички.
 12. Пет минути преди началото актьорът трябва да е готов и вече на сцената. Репетира се с удобно работно облекло. Дрехата да отговаря на костю­ма на действащото лице.