БРОЙ ШЕСТИ. ОСНОВНА ТЕМА – ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

ЗА АГНЕС МАРТИН И СВОБОДАТА НА НЕОБРЕМЕНЕНИЯ РАЗУМ

и още:
Интервю с Аня Лехнер | Радостина Нейкова и екранни вариации по комикс |
Акт на свобода ли е театърът – Майа Праматарова | Павлина Вежинова
– История за картина | Измислени ли са героите на Людмила Миндова
в „Роман за името“ | Представяме Богомила Николова | Фондация
„Дарина Такова“