БРОЙ ОСЕМНАДЕСЕТИ. ОСНОВНА ТЕМА – ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

РОЗЕМАРИ ТРОКЕЛ: ЖЕНАТА?

21 въпроса в 21 век – Проф. Васил Димитров | Бесовете на Добчев | Дисекция на балета | Квартет за края на времето | BGФолклор+Свобода=Еструна | Книгата Contex |
Филмите: Ирина и Снимка с Юки | Стиховете: Белослава Димитрова и Марк Шагал |
Добавка: Още от Георги Дюлгеров – епизод 3
Март е… 2019