БРОЙ ДВАНАДЕСЕТ. ОСНОВНА ТЕМА – СЦЕНА

ХАМЕЛЕОНЪТ ВЛАДО ПЕНЕВ НА 60!

и още:
Черната овца на рода Вазови | Накъде тече реката – нов роман от Чавдар Ценов |
нина И валентин | Камен бряг – Пекин | Камера! Работи! Място на снимките – София
| Вим Вендерс – Неуморният пътешественик | Музикалната кожа |
Лупата на Помпиду | Национално и родно в българското изкуство след 1989 | Играта
Чехов | Парченцето в Бургас…
Септември е…