Вечер с Георги Господинов и неговата поезия (и проза) на полски език (20 декември 2018, Полски институт).

Тържествен концерт на Софийската филхармония, диригент — Антони Вит, солист — Агата Шимчевска (цигулка)
по случай 100 години от възстановяването на независимостта на Полша и 100 години от установяване на дипломатически
отношения между Полша и България (11 ноември 2018,Софийска филхармония – зала „България“).

Основни задачи на института са също така: да инициира и осъществява проекти и прояви, предста­вящи Полша чрез нейното изкуство, филм, театър, музи­ка, литература, преподаване на полския като чужд език; да вдъхновява и подкрепя инициативи, популяризиращи Полша, нейната култура и наука; да сътрудничи на български кул­турни, просветни и научни институции при тяхното ор­ганизиране.

Институтът подкрепя факултетите по полоностика и славистика, както и обмена на студенти, а културните и образователните му програми допринасят за междукул­турния диалог и улесняват участието в културния и об­ществения живот.

Институтът развива дейност не само в София, но и в по-важните културни и университетски центро­ве – Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Добрич, Русе, Велико Търново, Плевен, Благоевград, Смолян, Нова Загора и дру­ги. С института са тясно свързани многобройните аб­солвенти на полски ВУЗ-ове, както и курсисти, завършили организираните от инсти­тута курсове по полски език.

Благодарение на излож­би, концерти и лекции, те­атрални представления и прожекции на филми, бълга­рите имат възможността да се запознаят с известни творци и изпълнители от Полша. Институтът оказва финансова и организационна подкрепа на различни лите­ратурни, исторически, соци­ологични, философски и дру­ги публикации.

Любителите на полска­та литература са добре дошли в библиотеката на института, която наброява над 15 хиляди тома и разпола­га с медиатека. Благодарение на читалнята за вестници и списания, всеки може да по­лучи актуална информация за страната.

В галерията на Полския институт в София, освен интересните и богати на информация документални изложби, ежемесечно се про­веждат концерти, организи­рани съвместно с Шопено­вото общество в България и традиционни срещи от ци­къла „За планини, приключения, пътешествия и екстремни спортове“, организирани съвместно със Сдружение „Международен фестивал на планинарския филм“.

До края на годината са планирани редица събития, сред които поредното трето издание на КИНОТЕКА – полски филмов фестивал в България; четвъртото издание на проекта „Поезия в метрото“ и седмото издание на Международния клавирен конкурс „Фредерик Шопен“. Освен това се подготвя програма, с която ще се отбележи 70-годишнината на института.

Полско участие ще има и в програмата на Европейска столица на културата Пловдив 2019 – проекта „Солидарност“, включващ прожекции на филми, изложби и полско-българска научна кон­ференция.

Институтът се намира в центъра на София, ул. „Веслец” № 12, а работното време на ин­ститута, програмата и условията за сътрудничество ще намерите както на сайта ни www.institutpolski.org, така и в социалните медии: Facebook: Instytut Polski w Sofii (@polski.institut.sofia), Twitter: @PLISofia и YouTube: IPSOFIA.

Заповядайте!

Sofia Game Jam WEEK – с участието на 11 bit studios от Полша (21–23 януари 2019, Полски институт).

Финисаж на документалната изложба „Бащите на независимостта“ с участието на президента на Република Полша Анджей Дуда и президента на Република България Румен Радев (27 ноември 2018, Полския институт).