Автор: Цветана Георгиева

Есен – Пловдив – съвременен танц. Знаете какво след­ва. ONE DANCE WEEK е количествено струпване на качест­вено културно съдържание. Всяка година фестивалът на изкуството, което говори без думи, събаря граници, при­общава различия и надхвърля пределите си. И така за 11-и пореден път.

Димитрис Папайоану пристига в България. Бър­зото изкупуване на билетите наложи още през юли да бъде обявена трета извънредна дата за „Вели­кият укротител“. Омар Раджех открехва вратата на арабската танцова сцена, която не просто съ­ществува, а ври и кипи, оспорвайки статуквото на кръвопролития и омраза в региона. Фестивалът представя копродукция – „Хищникът“ (АТМА) на обещаващите гърци Дама Димитриади и Диониси­ус Аламанос. Ще видим и португалска експлозивна амалгама от цирк, танц, поезия и диджей музика на живо. Очакват ни още хореографски миниатюри от Азия, както и фокус върху Литва с три спектакъла.

Не е нужно да казваме, че Омар Раджех и Димитрис Папайоану са безспорните звезди на фестивала. Единият е „бащата“ на съвременния танц в Ливан, ментор и активист, редовен гост на най-престиж­ните европейски театри. Другият е балканската суперзвезда, първият автор на нов спектакъл за трупата на Пина Бауш, директорът на церемонии­те на Олимпийските игри в Атина и първите Евро­пейски игри в Баку. И двамата – артисти, изповяд­ващи вярата в човека.

УЧИТЕЛЯТ

Омар Раджех открива ONE DANCE WEEK с предпремиера на #minaret. В унищожението на Алепо, най-вече на хилядолетното минаре на Голя­мата джамия, паметник под егидата на ЮНЕСКО, хореографът вижда огромна човешка трагедия. На всекидневието на насилието трябва да бъде да­ден отпор. Не само в Сирия, където е концентри­рано сега. Защото десетки градове по света са умирали и ще умират, а с тях – хора, паметници, достижения на знанието и културата, минало и бъдеще.

#minaret. Омар Раджех. Снимка: Stephen Floss