Прочетете в брой 25

с. 9 Музикалният XX век

… Ако се опитаме да си представим картината на музикалното творчество от началото на века, то в нея водеща роля може да бъде присъдена на трима колоси – Густав Малер, Клод Дебюси и Александър Скрябин.

Георги Арнаудов – Първа част от един полет над музикалното съдържание на изминалия (XX) век

с. 20 – Медея 2019 или Пътешествие отвъд хоризонтите на сетивността

… Първата репетиция, на която присъствах като наблюдател, бе залог, че далеч отправената визия ще получи своето случване. Прецизна и търсеща като извличане на златни песъчинки от река, работата с говорящия хор трансформираше словесната енергия в музикално съдържание, раздвижвайки търпеливо пластовете и зареждайки внушението с функционалност и контраст от нов тип, за да държи присъстващия в източника на чудото през целия период. Разкриваше все по-дълбоки пластове под видимите значения на думите и връзките музика –слово.

Биляна Чокоева-Ангелова проследява ден по ден създаването на музикалната партитура на спектакъла „Медея“.

с. 45 Нови заглавия от Riva Sound за месец Октомври

представя Румен Бончев

АСЕН АВРАМОВ

редактор Музика

МЕДЕЯ ИЛИ ПЪТЕШЕСТВИЕ ОТВЪД ХОРИЗОНТИТЕ НА СЕТИВНОСТТА

Автор: Биляна Чокоева-Ангелова Биляна Чокоева-Ангелова е завършила ДМА „Проф. Панчо Владигеров“ със специалности Музико­знание и Музикална педагогика. Специализира полифо­ния и е автор на книгата „Монологичност във виолонче­ловото творчество на Димитър Христов. Полифонични трансформации на [...]