Музика2019-01-08T09:26:51+00:00

За Първосъздателя на българската перкусионна школа в България, за Хора като инструмент на мно­гогласие и единство, за Арфата и нейните резонанси, за света около една Цигулка и за Голямата врата, през която е минала почти цялата българска музика...

стр. 112 Да чуеш музика, дори в едно горско пън­че… За първосъздателя на българската перкусион­на школа проф. д-р Добри Палиев. … С изпълнителското си изкуство Добри Палиев променя не само представата за възможностите на перкусионния инструментариум, но и неговото място на концертния подиум у нас, въвежда го като равностоен елемент в сферата на солистичното и камерно музициране, напълно в съзвучие със световните тенденции на ХХ век и „откритията“ на съвременните ком­позитори.

Автор Анди Палиева

стр. 130 Хор – захват от чувства и простор… По думите на Платон „Образовани са ония младеж и де­войка, които умеят да пеят в хор“, можем да отсъдим за какво свойство говори той – взаимоучастие от най-висш порядък.

Автор Йосиф Герджиков

стр. 135 Арфата – фантазия и реалност… Ре­зонансът на арфата, безкрайната палитра от натрупани звучности отразяват и начина по който се захласваме и се обричаме на този инструмент – достатъчно е да долепим ухо до резонаторната кутия и да останем заслушани в при­съствието на звука дълго, след като другите са престанали да го чуват.

Автор Сузана Клинчарова

стр. 144 Васко Василев и светът около една ци­гулка... Васко Василев вярва в максимата на Ростропович, че „като излезеш на сцената, ти хвърляш въдица към пуб­ликата и трябва да успееш да хванеш сърцето на човек и да му го върнеш по-добро накрая“.

Разговор на Даниел Ненчев с Васко Василев

стр. 150 Голямата врата на българската музи­ка – проф. д-р Борислава Танева поставя началото на една поредица, в която ще разкажем за Националната музикал­на академия „Панчо Владигеров“ – Голямата врата, през която е излязла почти цялата българска музика.

Асен Аврамов,

редактор Музика

Арфата – ФАНТАЗИЯ И РЕАЛНОСТ

Автор: Сузана Клинчарова Разностранната международна концертна дейност на Сузана Клинчарова я отвежда на най-известните световни сцени: Карнеги Хол, Симфони Спейс, Гаво, Радио Франс, Токио Бунка Кайкан, RAI, [...]

ВАСКО ВАСИЛЕВ И СВЕТЪТ ОКОЛО ЕДНА ЦИГУЛКА

Автор: Даниел Ненчев Даниел Ненчев е завършил българска филология и журналистика за електронни медии в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи по двете си специалности за различни медии като сценарист, водещ, редактор и [...]

error: Content is protected !!