Музика2018-11-08T10:37:40+00:00

За пренебрежението към родната ни музика, за гласа като инструмент и инструмента като глас, за музиката като бокс и за бокса като музика, за жи­вота между струните на китарата и за раждането на една инициатива

стр. 162 Българската музика – между триумфа и забвението

… голата и болезнена истина е, че отвъд предели­те на милата ни татковина имената дори на най-из­тъкнатите наши класици не означават абсолютно нищо за никого и аз смея да твърдя, че вина за това ка­тастрофално положение носим единствено и само ние, българските музиканти.

23500 остри думи на диригента Герган Ценов

стр. 172 Музикални срещи

… убедена съм, че цигулката, която аз много оби­чам, е оказала своето дълбоко влияние върху гласа ми. Интонация, фразиране, усещане за цветове, нюанси – всичко това аз съм усетила първо в свиренето си на цигулка.

Една среща между забележителното българско со­прано Красимира Стоянова и големия български пианист Людмил Ангелов

стр. 179 Походката на свободата

… Майлс Дейвис (музикант) и Джак Джонсън (бок­сьор)… Не са мисионери в защита равноправието на черните… Не им пука за това… Те не са борци за свобо­да, не са революционери, великомъченици и прочие… Те СА самата свобода…

Едно есе на поета Иван Ланджев, в което джазът и боксът „танцуват“ на една и съща сцена

стр. 185 Човек не знае какво може да му се случи…

… аз като цяло решително предпочитам да сви­ря на електрическа китара. В живота обаче не всичко става единствено и само според нашите предпочита­ния…

Иван Лечев за своята китара

стр. 197 След светофара на Каварна или Как се прави асоциация за култура

… над всичко властваше една безбрежна нега, сред която сякаш от небето бяха спуснати десетина деца – с цвят на блед морков. В следващите дни трябва­ше да извървя с тях няколко крачки в неясния и никога несвършващ път на Музиката…

Проф. Борислава Танева разказва за раждането на една музикална Асоциация

Асен Аврамов,

редактор Музика

Българската музика

Българската музика – между триумфа и забвението Автор: Герган Ценов Герган Ценов е диригент и пианист, който от двайсет години живее и работи в САЩ. Основател е и музикален директор на Камерен [...]

error: Content is protected !!