Няма да ви занимавам с това как мета се превръща от себепосоченост, в посоче­ност-към-популярната култура, само ще кажа, че е свързано с глобализацията. Знаете – днес сме консуматори на глобална култура – каквато е интернет, смарт телефо­ните, МТВ, Холивуд, масмедията, McDonalds. Тази свръх култура трансцедентира географски и културни граници и прави обра­за на Кока-Кола еднакво важен за нас и за жителите на о-в Тонга. Това се нарича, може би сте се досетили, метакултура. Иначе ка­зано, култура отвъд културата. Някои символи, знания и значения са станали толкова пре-споде­лени, че са се превърнали в себе­посочваща и себепоясняваща се сила. Значението на мета тръгва от лингвистичния пример „Коя книга да ти подам?“ „Ей оная“, като „ей оная“ е метапрепратка към нещо, което се подразби­ра от само себе си. Днес мета означава Лейди Даяна, облечена като секси НАСА космонавт от фотосите на Ричард Аведон в картината Milenial Pink. Абе Бе­ловски ти мислиш ли, че миле­ниалите помнят Даяна?

Метакултурата е нещо по­вече от култура и едновременно – задължителна култура, прак­тически е невъзможно да се от­къснеш от нея… Беловски няма такова намерение, творчест­вото му метаживее и метадиша, а историята му би останала няма без рециклираното значение на метасвета му. Ето как протича част от наратива в “No Reason to Leave From the Sun”. Космо­навт спасява Фрида Кало от зе­мята, тя полита в безкрая и са­мата се преправя на космонавт… Някъде из пространството я търси Гагарин. Не този Гагарин, който познавате от военните изображения, а млад и усмихнат под ретро каска за коса. В кван­тов смисъл всичко е възмож­но, казва Беловски, а исторически – има голяма вероятност да са фризирали Гагарин именно под такъв сешоар. Превъртам до края на историята, за да не издам всичко. На изхода на експозицията, зрителят бива съпроводен с последен салют на два свръхпилота. Нали знаете, че козируването идва от рицарите, които са си вди­гали забралата преди битка? По рицарски надничат под каските си, трагично загиналата звезда на Формула 1 Айртон Сена (1994) и Калпана Чаула – индийската астронавтка, станала жертва на инцидента с приземяването на совалката Колумбия НАСА (2003). Мащабно, въздействащо платно, с две свръх скоростни личности в момента на тръгване. Слагат си каските. Готови за излитане.

Take off.

Сбогом, Лайка!