Автор: Ралица Константинова

ИЛИ КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ КУЧЕТО ЛАЙКА И ИСУС ХРИСТОС В НОВАТА ИЗЛОЖБА НА СТАНИСЛАВ БЕЛОВСКИ

Случвало ли ви се е да не разберете някоя шега? Всички около вас се смеят, а вие се оглеждате не­ловко, докато се опитвате да сглобите пъзела. Не се чувствайте неудобно – станали сте жертва на метапрепратка. Смисълът на вицовете не произ­тича от знание или умение, а от контекста, който ги поражда.

Връзката между контекст и значение е тема, по която са изписани много трудове в лингвистика­та, социалните, медийните науки, философията и когнитивните дисциплини. Въпросът е в основа­та на невробиологични процеси, като придаване на значение, запаметяване, интерпретиране и пр. Но за да не се чувствате като неразбралия слу­шател по-горе, ще сведем тази мащабна тема до един конкретен случай – новата изложба на Ста­нислав Беловски в галерия Нюанс (София); и на едно конкретно проявление – метакултурата.

Верен на стила си, Беловски е приготвил по­редния бриколаж от познати символи, поп икони, исторически фото моменти и сюжетни препрат­ки към класическата живопис. Изложбата под за­главие “No Reason to Leave From the Sun” се състои от 14 творби, всяка една представяща темпора­лен конфликт, показвайки образи от миналото и бъдещето. Този своеобразен time travel е главен по­лемичен похват в разказа на автора.

Времето, и изобщо всичко, е наопаки в работи­те на Беловски и тази постоянна контрадикция/противоречие е част от мета посланието му. Ком­позиционният подход е колажен, но самите изобра­жения са внимателно изрисувани с акрил. Колажи междувременно има, но те служат само за по-ав­тентичен фон – като старите вестници и осем­десетарски ски кройки, почти невидими около крещящите фигурални сцени.

Станислав Беловски. 3 ти ноември 1957, 2018, акрил на платно. 121 х 138 см

Една от най-силните работи в колекция­та – “The Third of November 1957” (Трети ноември 1957 /1/), отнема на художника цели два месеца. Платното показва кучето Лайка, вперило тъ­жен поглед от люка на кораба си, а пред очите му на земята се случва известният разстрел на Гоя. Осъдените на смърт обаче не гледат към пушките, а са им обърнали гръб, сякаш оплакват останалите мъртъвци. Многопластовото зна­чение на работата преплита тъгата на кучето с драматичната му съдба, болката, породена от насилието, ужаса на екзекуцията и всичко това, за да формира съдържанието на творбата –
безсмислието на човешката жестокост.

/1/ Картината изобразява кучето Лайка, както е представено в Музея на космонавтиката в Москва на фона на известната творба на Гоя „Трети ноевмри 1808“, изобразяваша драмтичен разстрел. В заглавието годината е заменена с датата на изстрелването на кучето Лайка в космоса – 1957.