са израз на абсолютна свобода. „Перманентността е враг на абсолютната свобода“, казва Жан-Клод. Временните инсталации на Кристо и Жан-Клод, по­явяващи се и изчезващи в урбанистична или природ­на среда, са дълбоко материални и физически. Те не са илюстрация или естетизация на абсолютната свобода, те са самата материя на свободата, реал­на и достъпна. Както всички останали произведе­ния на Кристо и Жан-Клод, временната скулптура в Хайд Парк ще бъде изцяло финансирана чрез продаж­бата на оригинални творби на Кристо и достъпът до нея ще е напълно безплатен. Посетителите на Хайд Парк ще имат възможността да станат част от средата на Лондонската Мастаба, ирационална „територия“ на въображението, конструирана от 7506 барела.

Барелът присъства като основен материал в твор­чеството на Кристо и Жан-Клод от 1958. През 1962, Кристо и Жан-Клод блокират улица Висконти в Париж, изграждайки стена от 89 петролни баре­ла, в знак на протест срещу построяването на Берлинската стена. През 1961 двойката осъщест­вява първия си проект във формата на мастаба, отново от петролни барели, на пристанището в Кьолн, Германия. По-късно, през 1968, Кристо и Жан-Клод изграждат мастаба от 1240 петролни барела в Института по съвременно изкуство във Филаделфия. Постмодерният свят продължава да зависи от търговията с петрол и 500-тонната Лондонска Мастаба, направена от 7506 петролни барела, е както част от средата на Хайд Парк, така и част от средата на Лондонския финансов метро­полис, където всекидневно се извършват хиляди транзакции с петрол.

Кристо и Жан-Клод трансформират барела от утилитарен индустриален обект и стандартна икономическа категория в художествена (глобално) разпознаваема единица на абсолютната свобода. Тази абсолютна свобода ще бъде част от средата на езерото Серпентайн, Хайд Парк и Лондон през следващите няколко месеца. Изложбата в галерия Серпентайн дава полезна основа за интерпрета­цията както на Лондонската Мастаба, така и на перманентната скулптура „Мастаба“, която се оч­аква да бъде конструирана в Близкия Изток.

16 май 2018, Лондон

17 май 2018. Снимки: Юлия Тошева