Иво Милев работи по темата Людмила Живкова от 2009 г. във връзка с развитие на проект за игрален филм на продуцентски компании СИА и Камера.

Работното наименование на би­ографичната документална книга е „Людмила Живкова. Краят на пътя. Би­ография“. След работа с над 50 000 страници архивни материали книгата има амбицията да бъде „ултимативния“ биографичен разказ за Людмила, съста­вен на базата на целия наличен до този момент документален материал: архи­ва на Комитета за изкуство и култу­ра, личния фонд на Людмила Живкова, архивите в Комисията по досиетата и други лични и частни архиви и спомени.

Книгата пресъздава средата и об­кръжението около „първата дама“ на България, изпълнена с ласкатели, „черни генерали“ и „сиви кардинали“, шпиони и доносници, врачки и знахари, придворни поети и шутове, съмишленици и обик­новени използвачи. В центъра на този разказ е личната драма и традегия на жената, умряла с чувството, че е пре­дадена, чиято смърт и до днес продъл­жава да буди загадки.

Авторът:

Иво Милев, роден 1971 в Ловеч, за­вършил Ловешката езикова гимназия и право в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност авторско право. Дългого­дишен юрисконсулт на продуценските компании СИА, Камера, Еф Хикс Каме­ра, Чучков Брадърс и др., впоследствие изпълнителен директор на СИА, ком­панията продуцент на филма „Мисия Лондон“, сериала „Стъклен дом“, „Под прикритие“ и др. Сценарист и изпълни­телен продуцент на „Отплата“ (сери­ал Нова ТВ, 2012). Автор на романа „КБ“ (номинация за наградата за съвременна българска художествена проза „Хели­кон“ за 2011).