Sidelines изложба на Робърт Франк в Espace Van Gogh – първите две издания на кни¬гата Les Américains, Delpire, Paris,1958 и The Americans, Grove Press, New York, 1959 © Никола Михов

то намира своя визуален образ. По онова време фо­тографиите му са обект на остра критика. Това е причината първото издание на книгата да се поя­ви във Франция, въпреки че проектът е финанси­ран със стипендия на Гугенхайм.

Освен фотографии, книги и контактни ко­пия от работата му по проекта The Americans, из­ложбата представя и младия Робърт Франк. С това кураторът Мартин Гасер подчертава, че фотогра­фът е напуснал Швейцария като завършен артист и обръща внимание към неговия изключителен при­нос за изграждането образа на Америка.

RUN COMRADE, THE OLD WORLD IS BEHIND YOU

През 1968 много събития разтърсват света, разклащайки ценности, смятани дотогава за неиз­менни. На 8 юни, три дни след убийството на Ро­бърт Ф. Кенеди, погребален влак пренася тленните му останки от Ню Йорк към Вашингтон. В същия ден над два милиона души излизат край железопът­ната линия, за да се сбогуват и отдадат послед­на почит. Кореспондентът на списание Look Пол Фуско е единственият фотограф във влака. Той

Без заглавие, от серията RFK Funeral Train, 1968. Предоставена от Danziger Gallery. От изложбата The Train, RFK’s Last Journey. © Paul Fusco/Magnum Photos

Изглед от изложбата The Train, RFK’s Last Journey на Пол Фуско, Рейн Йеле Терпстра, Филип Парено, Parc des Ateliers, 2018 © Никола Михов

© Надежда Павлова

Изглед от изложбата The Train, RFK’s Last Journey на Пол Фуско, Рейн Йеле Терпстра, Филип Парено, Parc des Ateliers, 2018 ©Надежда Павлова

прави над хиляда снимки, но в крайна сметка списа­нието публикува само една, а останалите потъват в забрава за повече от тридесет години. Едва през 1998 година списание George ги публикува за първи път. По-късно издателство Aperture издава книга­та RFK, която вдъхновява холандския артист Рейн Йеле Терпстра да започне работа по проекта The People’s View.

Ланг, Балтимор, Мериленд, 1968 Рейн Йеле Терпстра The People’s View (2014-2018). © Stephanie Sansone Lang. The Train, RFK’s Last Journey