Без заглавие от серията Midnight at the Crossroads, Бенин, 2016. © Cristina de Middel & Bruno Morais

Изглед от изложбата Midnight at the Crossroads на Кристина де Мидел и Бруно Мораис, Croisière, 2018, ©Надежда Павлова

към дълбоките корени на африканския спиритуа­лизъм през бреговете на Бенин, Куба, Бразилия и Хаити… Кристина де Мидел е един от авторите, намерили славата си в Арл. През 2013 тя публикува Afronauts, фотокнига, вдъхновена от усилията на замбийски учител да създаде космическа програма в Африка през седемдесетте години. Книгата по­пада случайно в ръцете на Мартин Пар, а през 2017 Кристина е приета за член на прочутата агенция „Магнум“.

В Китве, също в Замбия, живее Истинският месия. Неговото име е Бупете Чибуе Чишимба с адрес: ул. „Миндоло“ № 355 и моб. тел. 0966698358. Той е един от седмината герои в документалния проект на норвежеца Йонас Бендиксен The Last Testament, показан в Église Sainte-Anne, църква в готически стил от XVII век. Представен като

ЗАМБИЯ. Китве, 2016. Иисус от Китве сменя гумите на своята Тойота Корола, пред погледа на двама от последователите си, Чибуе и Нкумбуско. Иисус от Назарет е бил дърводелец. При своето завръщане, две хиляди години по-късно, той управлява две нелицензирани таксита в Китве, Замбия. Роден като Бупете Чибуе Чишимба, на 24 годишна възраст получава божие просветление, че той е второто пришествие на Иисус. Днес той е на 43, женен с пет деца. От книгата “The Last Testament” © Jonas Bendiksen/Magnum Photos

продължение на стария и новия завет на Библия­та, „Последният завет“ съдържа визуални разкази и истории за седмина мъже по целия свят, които твърдят, че са Иисус Христос, дошъл за второто пришествие. Изложбата е построена на основа­та на библейската форма, включва седем секции, посветени на всеки Иисус, с извадки от негови­те изявления и теологични разсъждения. Йонас Бендиксен приема, че всеки от тях е истинският месия, изпратен на Земята. Серията е пример за апокалиптична журналистика и завладяващо ху­дожествено въображение.

Според докладите на компанията ISOBAR 2018 ще е годината на Аugmented Humanity, в коя­то технологиите подобряват нашите качества и автоматизират повтарящите се човешки задачи, за да освободят време за творчество и милосърдие.