Сър Джоузеф Банкс е бил в експедицията на капитан Джеймс Кук. Писал съм и друг път за него. В неговите дневници от прочу­тата експедиция на Кук той за първи път употребява думата tattoo (понякога изписвал и „та­тау“), което през годините си ос­тава без промяна и означава та­туировка.

Рисуването върху кожа е било по­знато от древни времена и про­дължава и в наши дни.

Някои от фактите са:

  • В концентрационните лагери нацистите са татуирали номе­ра на лагеристите (Аушвиц), за да разпознават по този начин затворниците. Унижението е било и още по-голямо, когато са слагали буквата Z (от немското Zigeuner, което значи циганин);
  • Същото важи и за робите по време на Римската империя;
  • Император Константин I забра­нява татуировките;
  • Животните също получават но­мер, а във Великобритания е било въведено със закон и около 6–7 ми­лиона домашни любимци са имали татуировка от вътрешната част на ухото;
  • SS бригадите обаче си татуирали кръвната група и след войната тази татуировка е била достатъчно доказателство, за да бъдат арес­тувани членовете на нацистките отряди. Офи­церите прострелвали ръката си и твърдели, че това са белези от шарка;
  • В Древен Египет също са намерени белези от татуировки върху някои фараони – около 3350 г. преди Христос;
  • В Япония това е било част от „културата на проститутките“, по-късно и в продължение на 70 години са били забранени със закон;

_________

В съдебната медицина е от особено важно зна­чение дали останките на жертвата са били та­туирани, защото по тях могат да се извадят важни изводи и да се идентифицират самите жертви.

__________

В България до 1989 г. татуировките са ясен знак, че принадлежиш към една долна прослойка на об­ществото – предимно затворници, въпреки че мнозина от моряците са имали татуси. По-къс­но татусите стават „художествени“ и мнозина т.нар. звезди считат за редно да създават по този начин някакъв измислен свой свят и ста­тус.

Според някои от военните, участвали в поту­шаването на Пражката пролет, малък татуиран знак на дясното стъпало е значел, че са посети­ли Прага през 1968 г.

* * * * *

Вим Делвоа е белгийски артист, известен с та­туираните прасета – проект, наречен от него

„Арт ферма“, от 1992 г. Тогава започва да тату­ира кожи на прасета, а по-късно (1997) започва да прави татуировките на живи животни. През 2004 прави ферма за отглеждане на прасета в Китай (избира тази страна заради по-малкото ограничения, които биха му създавали проблем). Парадоксалното е, че Делвоа е собственик на свинефермата, но в същото време е вегетариа­нец.

* * * * *

Юдаизмът забранява татуировките въз основа на Левит, макар че евреите смятат, че тази за­повед не се отнася за езичниците. Много христи­яни по земите от Изтока обаче татуират кръст на дясната си китка, за да се различават от мю­сюлманите.

В САЩ има правен статус за татуировките и всеки щат си има отделен закон за това.

* * * * * *

Лъки Даймънд Рич е най-татуириният човек в света – 99,99% от кожата му е покрита с та­туси.

* * * * * *

Връщам се назад в този текст, за да обърна вни­мание на едно изречение – някои от българските военни, участвали в потушаването на Пражката пролет, са решили да татуират знак на дясното си стъпало. Според очевидци военните са били от ръководния ешалон и са точно 12 на брой. Нито един от тях не е посещавал Прага след 1968 г.

А знаете ли какъв е бил този знак?

Игор Марковски