Европа (в България – на НБУ, бел. ред.). Ако бях ро­ден в Англия, може би щях да съм лорд, тъй като това е почетната титла, която дава кралицата. Г-н Валенса обаче стана президент, а не крал и затова сега съм просто професор.“ Това споде­ли Зануси, с присъщата за високо ерудираните личности самоирония, с публиката на фестивала в специална среща с нея в Дома на киното. Безу­пречното му и изключително авторитетно, и в същото време добронамерено присъствие в съ­беседването с публиката не оставя никакво съм­нение, че титлата ,,лорд“ също би му прилягала чудесно. Полският режисьор говори увлекателно, с ясна и точна мисъл. Показвайки ярко чувство за хумор, разказа, че сутринта преди срещата е по­сетил музей в София, а на изхода са му казали, че ако охранителната аларма се включи, значи през нея излиза музеен експонат. В крайна сметка алар­мата не се е включила…

Да започнем с това, че сте голям приятел на България от дълго време, още преди смяната на политическите системи. Как се променя страната ни през Вашия поглед? Как се про­меня обществото?

– Всичко се е променило страшно много, но все още е изминат само половината път. България е избрала западния модел за развитие на новото си общество и мисля, че това предполага много трудности по време на процеса, особено като се вземе предвид изключително комплексната исто­рия на страната и региона. Повечето държави в Централна и Източна Европа носят бремето на миналото. Това е мъчително наследство и мно­го добре знам каква борба трябва да се води. Най-тежка е битката с корупцията, но за съжа­ление това са остатъчните недъзи на тотали­тарния режим. Има и други, разбира се.

,,Структурата на кристала“

Въпреки това винаги ми е било много приятно тук. Имам много приятели в България. Довече­ра, на втората прожекция на ,,Етер“, очаквам режисьора Иван Ничев. Със сигурност ще се видя и с Георги Дюлгеров, който пък ме е запоз­навал с негови студенти и тези срещи винаги са ми били много ценни. Предпочитам ги пред обикновена разходка по улиците например. Обичам да общувам с хората. За съжаление мо­ето поколение вече си заминава, имах повече приятели тук, но те си отидоха.

Посещавате филмови събития по целия свят и имате глобален поглед върху ки­ното. Къде е българското кино на този фон?

– Забелязвам, че напоследък е доста жизнено. Филмите ви обикалят света и все по-често се удостояват, и то заслужено, с международно признание. Мисля, че се справяте добре и посо­ката е правилна. Пожелавам всичко най-хубаво на българ­ското кино и неговите творци, но е много важно да не се губи инерцията. Не разваляйте по­стигнатото!

,,Етер“

В речта си по време на откриването на Со­фия филм фест 2019, когато Ви бе връчена Наградата на София, наблегнахте на това колко е важно Европа да бъде обединена. Из­куството и културата все още са единни в тази идея, но обикно­веният човек все повече се съмнява в нея. Притеснявате ли се за бъдещето на тези ценности?