Автор: Росен Спасов

Съвременното кино трябва да намери нови върхове

Кшищоф Зануси е роден във Варшава през 1939. Завършва физика, а после и философия. По-късно се насочва към киното и през 1966 за­вършва режисура във Филмовото училище в Лодз. Заснел е много документални, игрални и телеви­зионни филми – както в Полша, така и в чужбина. Работи също така в театъра и операта. Печелил е множество награди на най-важните фестивали по света. От 1980 е ръководител на филмовото студио ,,Тор“. Едновременно с това е постоянен консултант към Комисията по култура на Вати­кана и един от основателите на Европейската филмова академия.

През март, в рамките на София филм фест 2019, беше показана панорама от седем негови филма – от дебютния „Структурата на крис­тала“ (1969) до най-новия – „Етер“ (2018), в кой­то вплита Фаустовия мотив. Звучи невероятно, но за първи път Полша е страната на фокус на фестивала, а полският режисьор и гражданин на света беше отличен с Голямата награда на Со­фия за приноса си към световното кино. Зануси е тотален космополит, който пътува постоянно. Докато му връчваше наградата, Стефан Китанов цитира малка част от впечатляващия му пътен график. Попитан дали не се уморява, 80-годишни­ят пътешественик с усмивка казва, че постоянно е уморен, но това не е най-лошото, което може да се случи на човек. Замислям се, че всъщност Кши­щоф Зануси е част от голяма група космополит­ни полски филмови величия – Анджей Вайда, Роман Полански, Кшищоф Кешловски, Агнешка Холанд… Традицията се простира и до днес – с Павел Павликовски, който стартира кариерата си във Ве­ликобритания.

По време на странстванията си Зануси често акостира и в България, на която е голям приятел. Още през 1978 гостува на Българската национална филмотека и филмотечното кино ,,Дружба“ (сега ,,Одеон“) за панорама на своите филми. В началото на 90-те пък помага на про­хождащия Рок филм фест, като част от между­народния програмен съвет (наред с фигури като Вим Вендерс, Георги Дюлгеров и др.), който оп­ределя развитието на селекцията и до голяма степен допринася за високия статут на насто­ящия София филм фест.

,,Камуфлаж“

Днес, освен всичко друго, е и преподавател по кино- и ТВ режисура във Висшата академия за фил­мово и ТВ изкуство в Лодз, води лекции в Национал­ната филмова академия във Великобритания, в ки­ноинститутите в Белград, Будапеща и др. ,,Аз съм почетен професор в няколко страни в Източна

,,Спирала“