Михайло Пантич

Михайло Пантич (1957, Белград) е сръбски прозаик, критик и университетски преподава­тел. В Белградския филологически факултет преподава Южнославянска компаратистика, Поетика на повествованието и Творческо писане. Публикувал е петнадестина книги с анализи, есета, литера­турни критики и 11 книги с разкази. Разказите му са преведени на двайсет езика и присъстват в множество антологии в Сърбия и по света. Носи­тел е на най-големите сръбски награди за литера­тура, включително и наградата „Иво Андрич“. За книгата си „Ако това е любов“ (2003) е награден с орден „Кирил и Методий“ за заслуги за обогатя­ване на българо-сръбските културни отношения. Живее в Нови Белград, за който често разказва и е почетен граждаин на тази част на Белград.

Преведени книги на български:

Ако това е любовта (превод Ничка Бечева, Дари­на Дончева и др., 2008)

Ако това е любов (превод Русанка Ляпова, 2009)

Ловец на разкази (превод Жела Георгиева, 2011)

Поети, писатели & останалата менажерия (превод Ася Тихинова-Йованович, 2012)

Този път за болката (превод Севда Димитрова, 2013)

Владислав Баяц

Владислав Баяц (1954, Белград), писател и из­дател. Следвал Филологическия факултет, Бел­град. Работил е като журналист и преводач.

Преводач и съставител на осем книги, сред които Дзен стихове на Мусо Кокуши, Дзен разкази, Силата на робите на Ленард Коен и др.

Автор е на стихосбирките Кой е пътят до хора­та и Пътят на хайку, която е получила с наградата „Итоенза“ за хайку поезия, Япония.

Написал е четири сборника с разкази и 11 ро­мана. В България са преведени „Книга за бамбука“, „Друидът от Синдидун“ и „Хамам Балкания“. Но­сител е на многобройни сръбски и чуждестранни награди. „Книга за бамбука“ е сред 25-те романа на десетилетието на 90-те. Романите имат номи­нации за наградите НИН, „Меша Селимович“, ИМ­ПАК, Дъблин, Литературната награда на Атина за най-добра книга и международната награда „Мир­ко Ковач“.

Книгите му са преведени на 15 езика, бил е подпредседател на сръбския ПЕН център, а по на­стоящем е член на Управителния съвет.

Основател и директор на ИК „Геопоетика“.

Един от основателите на Балканската акаде­мия на изкуствата.

Владислав Баяц