Автор: Мария-Йоанна Стоядинович

Познати, защото само на 50 км от София се намира Сърбия. Държава, която за голяма част от българите е синоним за вкусна скара и хубави кръчми, в които все още се пуши. Страхотно пре­карване по новогодишни и великденски празници. Пък и не е нужно да знаеш чужд език, за да се разбе­реш. По комшийски.

Непознати, защото информацията, която се разпространява, е най-малкото щърба. Ако стане някакъв скандал или ако е от „голямо международ­но значение“.

Умишлено или по инерция, заради втълпените стереотипи, се премълчават факти, касаещи и българската история, и българската литерату­ра пък, ако щете, и културата ни като общо. Нека си спомним, че Христо Г. Данов започва издател­ската си дейност в Белград (1855) с издаването на Календара за високосната 1856 година „Старопланинче“. Трябва ли да напомням за Любен Караве­лов, чиито ръкописи се пазят в библиотеката на Матица Сръбска в Нови Сад и за Раковски, който прекарва годините от 1856 до 1857 и 1860 до 1863 година в Нови Сад и Белград и, както твърдят историографите, „по това време в Сърбия са се печатали колкото сръбски, толкова и български книги“. Бих искала да напомня и за две велики име­на – поетесата Елисавета Багряна и поета Раде Драинац… През 60-те и 70-те години задължител­на литература в училищата е бил „Ян Бибиян“ на Елин Пелин, чели са се Алеко Константинов и не­говия „Бай Ганьо“, Вазов.

И както бива между съседи, имало е и кон­фликти. Но едно е важно: в нито една ситуация контактите между хората на културата – пи­сатели, театрали, художници, музиканти, не са секвали. С по-нова дата, по време на международ­ните санкции срещу Сърбия Йован Чирилов, до­айенът на съвременния театър и съосновател на Белградския международен театрален фестивал БИТЕФ, води преговори в Народния театър „Иван Вазов“ да прехвърли БИТЕФ в София, за да спаси фестивала.

Горе-долу знаем кои сръбски писатели са из­дадени в България, но какво става в Сърбия? Кои български автори се издават? Четат ли се? Кой ги издава? Как реагира критиката? Медиите?

Ако хвърлим един бегъл поглед върху статис­тиката от 1990 до днес, ще видим, че в периодич­ния печат и специализираните литературни спи­сания не са непознати имената на Николай Кънчев, Светлозар Игов, Йордан Ефтимов, Любомир Лев­чев, Елена Алексиева, Емил Андреев, Алек Попов, Георги Господинов, Емилия Дворянова…

Преводачката Елизабета Георгиева прави изследване за публикуваните български автори, както в литературния периодичен печат, така и като самостоятелни книги в периода от 2004 до 2014 година.

Но това съвсем не е всичко, защото през следващите 5 години до днес излизат много книги и публикации в печата.

„Следя българската литература от средата на 90-те години.“ – споделя Владисва Баяц, писател и издател, собственик и директор на ИК „Геопо­етика“. – „През 1993 основах издателството. Като си спомня, че това бяха години на разпадането на Юго­славия, войни, международни санкции, хиперинфла­ция и т.н., трябваше да минат години, за да се намести в главата ми това упорито противопоставяне на всич­ко. Защото, наистина, тогава на всички им изглеждах малко „чудно“, напускайки длъжностите на главен ре­дактор и редакцията на „Политика“, но бях убеден, че „Геопоетика“ трябваше да остане един от малобройни­те контакти със света. Започнахме да издаваме успо­редно англо-саксонски и балкански автори, уелсци и унгарци…

Следях и българската литература и избирах с как­во да започна. Имаше смисъл: първата книга на бъл­гарски автор си беше „чист лукс“, имайки предвид околностите, под които живеехме и работехме. Създа­дохме поредицата „Цивилизации“, с която искахме на популярен, но и професионален начин да представим на сръбския читател други култури и то в рамките на 10 печатни коли. Вече бяхме издали Френската, Руска­та, Балканската и Унгарската цивилизации, поръчани специално за „Геопоетика“. Така поръчахме и „Тра­кийската цивилизация“ от траколога Димитър Попов благодарение на посредничеството на Мария-Йоанна Стоядинович. Писането се провлече, а преводът стана сравнително бързо, но краят на нашата Ю-катаклизма (бомбардировките през 1999) отложи излизането на книгата. Така започнахме с българската култура и ли­тература, гмурвайки се в самите корени на раждането ù. Амбициозно, но не и претенциозно.“