тория за битката на един герой с несправедливостта. С корпу­лентния октопод. Кои са полезните ни ходове срещу дебелото туловище на мафията?

Непримиримост.

А сега въпрос към автора от самата книга. „За кого пишем, когато пишем? За другите? Та те нямат значение. За себе си? Но ние вече сме преживели това, за което търсим (често безуспешно) думи. За Бог? Но нали уж Бог вече знае всичко?“

Това са мисли на героинята ми Вера Елегина. Аз нямам отговора, затова и пиша. Страница след страница го търся, а когато го имам ще се обадя (смее се).

Още от „Хавра“: „Някъде по света винаги има двама, които са в пре­гръдките си, а ТЯ пътува през тях, през телата им, докосва ги, изпълва ги, преминава и ги напуска, за да иде в други и други, и други, и пътува с някаква своя скорост, да я наречем скорост­та на любовта, и така живее тя, чрез земните ни тела, а чрез тях живеят и вечните ни души“. Любовта в книгата се явява като необходимата спойка за сюжета. А и е валидна исторически. Кога обаче любовта се явява като отговор? И какъв е въпросът?

“Love is the answer.” Бийтълс. Какъвто и да е въпросът – любовта е отговорът.

Макгахан със своите кореспонденции успява да промени съдбата на милиони. В „Хавра“ пише още: „Всяка история пренарежда света завинаги. Навярно Вселената се променя с всяко изрече­ние“. Ти какво искаше да промениш в този свят с твоя роман?

Приемането на неистината и свикването с несправедливостта.

В есето „Циклоп“ от „Не толкова кратка история на самолета“ – пос­ветено на произведенията на изумителния художник Симеон Стоилов – разсъждаваш върху природата на изкуството въоб­ще. Доколко днес изкуството може да променя света? Каква е функцията на съвременното изкуство?

Изкуството не може и никога не е можело да променя света. Вина­ги изпитвам безпокойство, когато чуя, че някой иска да проме­ня света с изкуството си. Изкуството може единствено да вълнува, развлича и замисля.

Да погледнем напред. Какви ще бъдат светът и човешкият живот то­гава, когато твоята невръстна дъщеря ще бъде на годините, на които си ти в момента?

Светът да е още по-малък, а човешкият живот по-ценен, надя­вам се.