Наистина тази роля изглежда много трудна за изиграване. Трябваше ли да преодолееш себе си, за да я изиграеш? На самата снимачна площадка трудно ли ти беше?

– Моето участие във филма е много повече от това, което е останало. Целият снимачен процес беше разнообразен и различните неща, които снимахме, ме провокираха по различен начин. Имаше момент, в който изпаднах в шок. Не е заради голатата, аз вече имам солидна кариера в голите сцени в киното, нямам при­теснения. Важното е голотата да бъде оп­равдана, да не е само заради това да има голо тяло. По-трудното в случая бяха действията, които трябваше да извърша в клуба, в който снимахме. Този клуб си е реален, функциониращ садо-мазо клуб, повечето хора в сцената са си реални посетители на клуба. Изведнъж аз бях заобиколена от едни хора, които го работят това нещо, а другите са си обикновени хора, които го правят за удоволствие. Мен ме хва­на страх, че няма да се справя. Аз самата ни­кога не съм експериментирала в тази посока и не съм имала интерес. Не го отричам, но за мен това е друг свят, от който аз не съм част. И изведнъж заради филма трябваше да бъда адекватна. А не зрителите, като ме гледат, да си кажат „Аха, ето я актрисата, която се оп­итва да направи нещо с тези истински хора“. Може би това беше най-голямото предизвика­телство.

Имах момент на леко сриване малко преди снимки­те. Ние с режисьорката Адина много си гово­рихме специално за тези сцени, тя ме подгот­вяше с книги и документални филми. Това е от ролите, за които наистина имах подготовка. Не можех да вляза просто така и да си въоб­разявам някакви работи. Обаче на теория не­щата звучаха по един начин, а като влязохме в този клуб и започнах да се запознавам с хора, които на първи прочит са смущаващи, особе­но когато се облекат с всичките им приспо­собления и костюми, се притесних, че ще се изгубя сред тях и цялото ми самочувствие из­чезна. Почувствах се слаба, смутена и притес­нена от тях. Помислих си, че ще ми се смеят. А според моята роля аз трябваше да бъда тази, която доминира. Това е вид ролева игра. В този момент се разревах. Тогава се намеси моят хо­реограф и решихме да снимам с него.

Питаше ли се какво ще си кажат зрителите, родни­ните ти? Това беше ли още едно препятствие, което трябва да преодолееш?

– Моите приятели и близки са толкова калени от всичко, в което съм участвала, че могат да оч­акват всичко. Аз нямам задръжки в това отно­шение. Говорила съм си с колеги, които казват: