И като се почнало: конструирали т.нар. двой­на корна – две хроматични корни в едно, с клапа за превключване (следите ли – четвърта подред кла­па!). Свиренето станало още по-изразително и по-сигурно, специално във високия ре­гистър. За още по-голяма прецизност и още по-висок тембър корната ста­нала тройна, с още една (пета!!!) клапа и в три строя – Фа, Си бемол и високо Фа (а отскоро – и с високо Ми бемол). Добавили и още една клапа, с която се получавал така наречения тембър „за­пушена корна“!…

Някъде тук виждам как вдигате ръце и отивате да се занимавате с нещо по-приятно. Видяхте ли кол­ко сложно стана? Няма да ви спирам, все пак открехнахме заедно вратата. Продължете сами, ако искате. Но вни­мавайте – корната е като Голямата любов – сложна, капризна, изобрета­телна и постоянно променяща се и за да я проумееш, трябва да ù се отдадеш изцяло. А тогава – забравете за всич­ко останало; връщане назад няма. И при мен се случи така, но вие сигурно вече сте се досетили. На пианото съм от 6-годишен, свиря и на всякакви клавиш­ни инструменти, владея добре и удар­ните инструменти, и баса. Но голяма­та ми любов… ах, Корната!…

1. може да чуете изпъление на шофар на https://goo.gl/NXTrir

2. изпълнение на старонорвежки кози рог – https://goo.gl/VQyDWo

3. Изпълнение на Дун Кар (dung gkar) – https://goo.gl/Bsrhqk

4. Изпълнение на келп хорн (kelp horn) https://goo.gl/Qq5Wyc

Можете и сами да откриете неизчерпаеми количества от музика, изпълнена на валдхорна във виртуалното пространство, но ето няколко адреса препоръчани от мен...

Изпълнения на може би най-добрия валдхорнист за всички времена Херман Бауман:

Й. С. Бах – Бранденбургски концерт No.1: https://www. youtube.com/watch?v=9F5m8xygekQ

Й. С. Бах – из Меса в си минор: https://goo.gl/7CfdVF

Не е за пропускане и първият корнист на Берлинската филхармония Щефан Дор:

Г. Малер – Симфония No.5: https://www.youtube.com/ watch?v=52Q0FVB8q3E