Автор: Ивон Димитрова

Георги Златарев в ролята на Бернарда Алба

Георги Златарев завършва Театрален колеж „Лю­бен Гройс“ през 1994 в класа на проф. Елена Баева, работи в Театър „Възраждане“, срещал се е на сцената с роли от различни амплоа, но тази, която изненада не само публиката, но и него самия, е Бернарда Алба в спектакъла „Къщата на гнева“ по „Домът на Бернарда Алба“ от Федерико Гарсия Лорка на режисьорката Ди­ана Добрева, в репертоара на „Възраждане“. Ето какво сподели актьорът за този акцент по пътя си в театъра:

„Всъщност Диана Добрева не ми каза, че ме кани за ролята на Бернарда Алба. Покани ме за участие в пи­есата. Дори не съм си и помислял, че ще играя главна­та роля. Там се говори за един мъж – Пепе ел Романо. Мислех си, че режисьорката е решила да персонализира образа. Започнахме репетиции на маса.

Диана Добрева разпредели ролите и каза: „Хайде днес ти ще четеш ролята на Бернарда Алба!“ На след­ващата репетиция размени ролите на моми­четата, но аз пак трябваше да чета Бернарда Алба. Но на третата репетиция вече попитах защо все аз чета тази роля и Диана ми каза: „Не разбра ли, че ти ще я играеш?“ Не съм досетлив човек и още не бях разбрал. Умрях от страх. Това е един от най-трагичните и деспотични образи в световната драматургия, а трябваше аз да го играя. Предизвикателството беше много сери­озно. Това не е пародия, не е и комедия, а сериоз­на драма. Първото ни уточнение с Диана Добре­ва бе, че аз не трябва да играя жена. Задачата, която си поставихме, бе да покажем до каква деградация може да доведе мисълта „Какво ще кажат хората?“ Искахме публиката, която гледа спектакъла, да не се замисля дали пред очите ù стои жена или мъж в дадената роля.

Обичам музиката. Преди представление слушам музика. Това ме зарежда. Обръщам голя­мо внимание на гласовите характеристики на образа. В тази роля говоря с по-ниски децибе­ли. Лично мен ме заинтригува психологическото решение на ролята.

Едно от най-хубавите неща, които ми се случиха след излизането на спектакъла, бе мне­нието на психоаналитика Давид Йерохам, защо­то вдълбаването в психологията на героинята беше най-важно. Мисленето става ненормално, когато човек се подчини на максимата „Какво ще кажат хората?“ Интересуваше ни главно до какви извращения води това.

На Бернарда Алба ù умира детето, а тя се вълнува от това да не би съседите да разберат, че дъщеря ù не е била девствена! Какъв човек можеш да бъдеш ти, ако мнението на хората е по-важно от живота на собственото ти дете? Тези извращения в психиката на хората ни въл­нуваха най-много. Самата Бернарда Алба е суров човек, тя дори не се усмихва. Позволява си да го направи само когато разбира, че дъщерята на нейна съседка е родила незаконно дете! Това не е чистосърдечна радост, това е злорадство. И проблемът е не само в Испания или в България. Такива хора има навсякъде.

Пиесата изследва деформацията на човеш­кото съзнание. Човек не се ражда лош. Някъде нещо се случва и ти ставаш лош. Обстоятел­ствата играят голяма роля. Но важен е и въпро­сът за избора. В крайна сметка ти сам решаваш на коя страна ще застанеш.

Ние тук в България си мислим, че само ние имаме проблеми. Пътувал съм доста и знам, че проблеми има навсякъде. Нашите са повече би­тови, не са екзистенциални. У нас не стои проблемът със самоубийствата при младите хора, както е в някои добре развити страни.

В пиесата има сцена, в която една от дру­гите героини полудява. Искаше ми се в този момент Бернарда Алба да се вледени от ужас. Не сме търсили типизацията на женски образ. Търсехме образа на човек, размазан от онова, което се случва, без сам да съзнава, че до голяма степен вината за това е негова. Човек, който не знае как да обича и не може да обича, дефор­мира всичко около себе си. Тази деформация на мисленето ни вълнуваше най-много. Героинята не прави нищо заради себе си и заради децата си; тя постъпва по един или по друг начин, за да угоди на хорското мислене, на съседите, на селото. А най-грешно е да правиш нещо, за да угодиш на другите. Именно в тази насока вър­вяхме.

Едно художествено произведение трябва не само да поставя проблемите, но и да показва пътя за тяхното разрешаване. Ето защо лично за мен образът на Бай Ганьо от едноименната творба на Алеко Константинов е безсмислен. Може би ако авторът бе дал някакво решение, щеше да е по-добре. Защото простаци има на­всякъде – и в Англия, и в Италия, и в Германия…

Жените са по-добрата част от човечест­вото. Дълбоко съм убеден, че в този мъжки свят на жените им е много трудно. Всъщност жена­та е унижавана през последните 5 000 години.

С пиесата си Лорка ни учи да мислим. Не че човечеството много се замисля.“