„Пианисимо“ в София. Също така в бъл­гарските културни центрове във Виена и Братислава и на международен музика­лен фестивал в Румъния през юли 2018г.

Още няколко щриха в дейността на Асоциацията:

  • Творби на бъдещия президент на SBAC Женевиев Билетер бяха изпълне­ни в София на фестивала „Звук и връзка“ още през 2009
  • Ученици от “Clodine Peretti” school of music“ участваха на фестивала „Пиа­нисимо“ със специално написано за тях мое произведение – “ObsesSOL” за 4 ръце.
  • През 2016 SBAC оказа финансова помощ и направи възможно участието на швейцарска млада изпълнителка във фестивала “180 degrees – laboratory for innovative art“ в София.

След първия концерт, организиран от СБАК в София, Студио 5, НДК

Видин. Солисти и диригент след поредния концерт със Симфониета Видин.

Женева. Филип Ставров, 11 – годишен – солист на лвовския оркестър, по време на концерт,
организиран от СБАК