На това заседание за президент на нашата Асо­циация единодушно бе избрана…

ЖЕНЕВИЕВ

(ЖЕНЕВИЕВ БИЛЕТЕР, ИСТОРИК И ЛЮБИТЕЛ КОМПОЗИТОР)

като и до сега тя изпълнява функциите на наш Президент.

Бях я видяла няколко месеца преди това като ученичка на Корин по пиано.

От нея разбрах, че всъщност наскоро се е пенсионирала като историк и единственото ù желание от тук нататък е да се занимава с Му­зика. И то – да пише музика. Свиренето на пиано ù беше необходимо, колкото да може да обслужи инвенцията си. Беше музикално грамотна и не­обременена от професионално музикално образо­вание. Музиката ù се беше събрала на едно чисто място, дълбоко в нея. Стояла там много дълго, тя съвсем лесно започна да изтича – леко и естест­вено. Започнах да съветвам Женевиев как да „оп­исва“ този музикален поток, бликащ от нея. Имали сме и много занимания, свързани с музикален ана­лиз и форми – един неформален, излизащ от вся­какви академични рамки процес. В няколко поредни срещи си бяхме поставили задача да анализираме Клавирните сонати на Бетовен. Благодарна съм на Женевиев, че преминахме заедно през тази ис­тинска Библия за всеки музикант!

„За мен идеята за SBAC дойде в период, когато за­почнах да се посвещавам на музиката повече от всяко­га, обещавайки си да разширя своя музикален свят и да отворя пътя си към нови пространства. В последствие Асоциацията се оказа една много динамична и творче­ска реалност, създаваща нови форми на контакт, които позволиха на много хора (особено млади) да се срещат и работят заедно.

И не на последно място SBAC ме накара да открия България, за която не знаех почти нищо. Европейска стра­на, която функционира толкова различно от Швейцария, но въпреки това е много красива и привлекателна.“

Женевиев Билетер – композитор, президент на SBAC

Не мога да не ви разкажа и за още един човек, много важен за живота на това начинание – наша­та предана секретарка

АН

(АН ПАРЕНТ, УЧИТЕЛ)

Ан е майка на Йева. Йева е ученичка на Корин.

Ан е рядко фин, деликатен, коректен, мил и в същото време делови човек. Човек с вродено отно­шение към красивото. И към музиката. Ан направи всичко възможно сайта на SBAC да проработи, тя е стабилна опора във всеки наш проект. Ан протоко­лира (на два езика, заради мен) всяко наше събрание.

„Обичам музиката, а покрай спецификата на професията ми – учител, обичам да бъда с млади хора. SBAC ми дава въз­можност да развивам и двете си страсти. Няма нищо по-вдъх­новяващо от това да помагаш на младите хора да напредват по пътя си в музиката. И нищо по-красиво от срещите между музиканти от различни страни, работещи заедно за едно съби­тие – концерт, независимо дали е във Видин или в Женева. Гор­дея се с тези млади таланти и се радвам да ги подкрепя!

SBAC ми даде възможност да открия България в един контекст, който единствено има смисъл за мен – да бъда с приятели, които да споделят с мен най-съкровените места в страната, независимо дали са световноизвестни или само скъпи за сърцата им. И през цялото това време продължават разговорите за музика, мечтите за нови проекти!“

Ан Парент – секретар на SBAC

Завършвам този, надявам се интересен разказ за това

КАК СЕ ПРАВИ АСОЦИАЦИЯ,

с думите на Корин:

… Бяхме с Борислава в колата по пътя към летището. Тъкмо беше завършила поредния майсторски клас. Както обикновено, бяхме прекарали заедно дълги вечери, разми­шлявайки как да развием още нашето сътрудничество. И идеята се появи! Да създадем асоциация, която да обедини възможностите на двете страни, да създаде културни мосто­ве, да развие отношенията ни, да помага на млади таланти и подкрепя съвременното творчество.

SBAC е пространство за вълнуващи отношения и об­мен. Изявите дадоха възможност на моите ученици да добият опит, за който не бих могла и да мечтая.

А най-важното е, че имаме истински приятели и съми­шелници в една нова страна.

Корин Валкер-Вебел