Агата Франц. Серия „Многото Аз”

Мария Данаилова. Серия СЮИТА В ЧЕРВЕНО, Куранта

Анна Димитрова. Серия Kvadrat 500/04

Този личностен катарзис се случ­ва с повечето хора, които посещават школата Photoconcept. „Стани при­ятел с твоя фотоапарат“ е един от слоганите ù. Орлин се гордее с него. Помня моето сприятеляване с новия ми Canon. Проговори ми. Беше вълшебно. Но това е само началото.

Промяната е да се мине на след­ващото ниво на развитие. Всеки от колегите решава какъв път да по­еме след това и така да бъда част от съвременната фотографската общност в България. Все още не дос­татъчно експонирана. Всяко исто­рическо време и място има своите предизвикателства. Това е и големи­ят принос на Ивайло и Орлин. Почти пет години те „отглеждат“ публика, колекционери, фотографи и визуални артисти. Грижат се за всички с раз­личен подход, което – ако се случваше