„Преди всичко искам да кажа, че имахме щастието да срещнем Израел Хоровиц благодарение на 10-годиш­ните усилия на Виктор Меламед да доведе този автор в България.Това е изключителен шанс не само за Народния театър, но и за България въобще. Израел Хоровиц е дра­матург от световна величина и аз съм безкрайно щаст­лива, че имах възможност да играя представления и по двете пиеси пред самия автор. Хоровиц присъства на премиерата на спектакъла „Моята скъпа лейди“. В залата имаше театрали, актьори, публика. Авторът бе удивен и сподели, че не е очаквал такъв интерес към пиесата му. Всичко това бе възможно да се осъществи благодарение спонсорството на Американската банка в София и хотел „Шенс“. Бяхме много щастливи, че авторът хареса спекта­къла и заяви, че това е един от най-хубавите спектакли по творбата му, които е гледал.

Ролите ми в „Някъде в този живот“ и „Моята скъпа лейди“ обогатиха творческата ми биография. Те ме при­влякоха преди всичко с ог­ромната си човечност. Това са две съвсем различни ге­роини. Едната е бедна жена от Масачузетс, прислужница в дома на бившия си учител, другата е учителка, наслед­ница на стар буржоазен род. Общото между тези две жени е, че и на двете се предоста­вя втори шанс – да започнат от нула и да вървят напред. Хоровиц смята, че късно тър­сим прошката и в това е дра­мата на нашия живот. Идеята на неговата драматургия е, че всеки има право на втори шанс в живота.

Със Ст. Пепеланов, „ Виновният”

Авторът отгатна, че иг­раем „Някъде в този живот“ не оригиналния вариант, а френския. В драматургията на Хоровиц има психология, а това е много важно за раз­витието на професионалния актьор. В двете пиеси използ­вам различни изразни сред­ства, защото това изисква самата драматургия и авто­рът. Тук е важно да спомена, че Израел Хоровиц е един из­ключително човечен автор.

В „ Моята скъпа лейди“ си партнирам с такива ак­тьори като Мария Стефано­ва, Михаил Билалов, което е голямо удоволствие.

Вълнението да игра­еш пред автора на пиесата е много силно. Бях много щастлива, че след спекта­къла на „Моята скъпа лейди“ самият Израел Хоровиц дой­де в гримьорната да ме поз­драви лично!“

С Израел Хоровиц, снимка – Божидар Марков